Räddning under jord alltid nära

21 november 2016
Räddningen är alltid nära om larmet går! Fr v Jan Gundmalm, Tomas Bjelmsjö, Carola Herrlin, Peter Åhl, Henrik Lyngmark, Mats Jonsson, Anders Ljungdahl, Johanna klippmark och Mikael Törnlind redo att rycka ut från nya huvudnivån 1250 meter under jord.

Det är aldrig långt till räddning om brandlarmet skulle gå hos LKAB. I gruvan i Malmberget har en ny brandstation under jord tagits i bruk.

– Säkerheten går alltid först i LKAB. Men skulle någonting hända är räddningen nära.

Det säger Henrik Lyngmark, brandman och styrkeledare vid LKAB:s brandkår i Malmberget.

I Malmberget finns brandstationer både ovan och under jord. Den under jord finns på 1250-metersnivån och är ny sedan 1,5 år. Där finns ny släckenhet, en brandbil. Personal i verkstäderna på den nya huvudnivån M1250 har fått intern brandutbildning för att bemanna bilen. Sedan tidigare finns dessutom en deltidsbrandkår redo att rycka ut dygnet runt – året runt.

I Malmberget finns fordon och syrgasutrustning för samtliga i insatsstyrkan. Alla i LKAB:s industribrandkår är utbildade rökdykare. Kraven måste uppfyllas vid antagningen till deltidsbrandmän. Motsvarande organisation finns vid gruvan i Kiruna.

– Den nya brandstationen minskar avstånden och kortar ner insatstiderna. Med en brandkår under jord kan vi starta en insats och påbörja släckning under branden sedan alla människor är i säkerhet, säger Henrik Lyngmark.

Människor, kompetens och materiel är grundläggande i LKAB:s brandskydd. LKAB:s insatsstyrka i Malmberget omfattar ett 40-tal personer dels i internt brandutbildad personal, dels i en deltidsbrandkår.

När larmet går rycker LKAB-styrkan ut med några minuters varsel. Det finns också ett gott samarbete med den kommunala räddningstjänsten i Gällivare. Vid s k storlarm kan även de rycka ut till LKAB:s område. LKAB:s brandkår kan också hjälpa den kommunala räddningstjänsten vid larm ute i samhället och hos andra industrier.

Det första som händer vid ett larm är att all personal sätts i säkerhet. När larmet går söker alla upp samlingsrum eller räddningskammare. I räddningskammarna finns vanlig andningsluft i gasflaskor. Samlingsrummen har friskluft via ventilationssystemen.

All personal under jord bär en elektronisk givare, en s k gruvtag. Den avger en elektronisk signal. Via kontrollrummen kan man se om alla individer satt sig i säkerhet. Därefter påbörjas släckningsarbetet.

Fordonsbränder är alltid besvärliga på grund av rökutvecklingen. Själva hettan begränsas av gruvortens golv, väggar och tak. Med en brandkår under jord angrips och släcks elden underifrån där rökutvecklingen är mindre. Men röken måste evakueras så att människor inte skadas. All rök stiger ju uppåt. Rökvägarna styrs med bl a fläktsystemet. Det kan ta viss tid att vädra ut en brandplats.

När brandplatsen är säkrad förs personalen upp ovan jord. En ny utrymningsväg togs i bruk 2014. Idag finns dubbla utrymningsvägar från de flesta platser i gruvan. På övriga ställen finns räddningskammare. Därför kan alla evakueras så snabbt det går.

Rökdykarnas uppgift är att gå in och säkerställa räddning av människor där rök fortfarande finns. Med transportfordon förs de sedan till samlingsrum eller via utrymningsvägarna upp till dagen.

– Min uppfattning är att ett jobb i gruvan är tryggt och säkert. Personal och anhöriga skall inte behöva känna oro. Säkerheten kommer i första rummet, och räddningen är alltid nära om larmet går, säger Henrik Lyngmark.

För att bli antagen till deltidsbrandkåren krävs att man klarar kraven för att bli rökdykare.

– De fysiska kraven är höga, och vi måste klara årliga tester av kondition och styrka. Vi måste ju bära 25 kg utrustning inklusive luftpaketen. Därför tränar jag regelbundet, säger Carola Herrlin, deltidsbrandman sedan många år.

Under 2016 har brandkåren vid LKAB i Malmberget hittills larmats 400 gånger. De allra flesta är s k automatlarm. Fyra av larmen var verkliga bränder, varav två bränder i fordon under jord. Att människor skadats, t ex av att ha andats in rök i bränder under jord är mycket ovanligt.

– Mitt jobb är att varje dag förebygga och bygga bort riskmoment. Det bästa sättet är att utbilda medarbetare i brandskydd och i Säkerheten Först, samt att följa schemat för att kontrollera och underhålla brandskyddsutrustningen. Med ordning och reda och regelbunden tillsyn tar vi bort många riskmoment, säger Henrik Lyngmark.

Fakta

Brandstationer i Malmberget: 2 (Ovan jord och 1250 meter under jord)Brandmän och styrkeledare: 3Servicemän: 2Tekniker: 1Brandingenjör: 1Deltidsbrandmän: 20Brandutbildad personal, M1250: 20Släckningsfordon: 3Tankbil: 1Antal larm 2016: ca 400Antal bränder 2016: 4Antal bränder under jord 2016: 2