Projekt Karriärvägar

15 april 2020
Jordi Puig och Klas Nehrman diskuterar under workshopen. FOTO: Madeleine Sidmalm
Jordi Puig och Klas Nehrman diskuterar under workshopen. FOTO: Madeleine Sidmalm

Som en del i arbetet med kompetensförsörjningsstrategin har LKAB startat ett projekt avseende karriärvägar för tjänstemän. Syftet med projektet karriärvägar är att möjliggöra utveckling inom befintlig befattning och finnas som ett alternativ till en chefskarriär. Projektet startade 2018 och har en projektgrupp-referensgrupp och en styrgrupp med representanter från HR, fackförbunden samt chefer på olika nivåer och från olika delar av företaget.

Modellen för karriärvägar bygger på att befattningar kan finnas i olika steg. Om befattningssteg ska finnas beror på verksamhetens behov. Varje steg är en ny befattningsnivå. För varje nivå tillkommer krav, uppgifter och ansvar. Projektgruppen har hållit workshopar med chefer där verksamheter med liknande befattningar arbetar tillsammans. Verksamheterna ser därefter över nuvarande befattningsstruktur och framtida struktur och karriärvägar. LKAB:s medarbetare är grunden för den fortsatta utvecklingen av företaget. För att lyckas både attrahera och behålla kompetens är kontinuerligt lärande och tydliga karriär- och utvecklingsvägar högt prioriterat.

Annika Nilsson leder projektet och hon berättar att man nu genomfört alla workshopar och arbetar vidare enligt plan. – Idag upplevs karriärvägarna som otydliga och osynliga då det inom många befattningar inte finns någon nivåindelning, det vill säga att man oavsett erfarenhet och bakgrund hamnar på samma nivå. Därför är upplevelsen är att man måste byta befattning eller göra en chefskarriär för att utvecklas. Nu har vi färdiga karriärmodeller för våra volymbefattningar, och cheferna arbetar med strukturen i respektive ledningsgrupper tillsammans med HR Businesspartners. Många mindre befattningar kommer att ses över och kanske ingå i en större struktur för att minska antalet befattningar. Man kan exempelvis vara ingenjör och ha sin egen unika titel men ändå höra till samma grupp, alla ingenjörer kommer att ha samma ”förnamn” men ett unikt ”efternamn” som beskriver vilket område man arbetar inom, förklarar Annika.

Prestationsutvecklingssamtalen under våren 2020 kommer att se ut ungefär som tidigare år, däremot kommer man kunna påbörja resonemang med medarbetarna under våren gällande karriärstegen och vart man bedömer att respektive medarbetare befinner sig.

– Alla vinner på tydliga karriärvägar! Projektet kommer att göra det lättare för såväl chefer som för medarbetare att se och sikta på nästa steg i karriären. Att vi är engagerade, utvecklar och utvecklas är också essentiellt för att LKAB ska lyckas med planer och strategier framåt, säger Grete Solvang Stoltz, personaldirektör för HR och Hållbarhet.