Produktionschefen i fokus

17 december 2018
Man i LKAB-tröja som skrattar in i kameran
”Jag är glad i princip varje dag jag går till jobbet. Mitt jobb är roligt och inspirerande,” säger Mikael Winsa.

Första linjens chef, produktionschefen, är tillsammans med sina medarbetare i produktionen livsnerven i LKAB. – Det viktigaste för mig som chef är att mina medarbetare har det bra. Jag har relativt få medarbetare och kan vara närvarande i rollen som chef, säger Mikael Winsa, produktionschef på staben i Kirunagruvan. 

Mikael Winsa har jobbat som produktionschef på staben i Kirunagruvan sedan 2016. Staben sitter som spindeln i nätet och hanterar den dagliga styrningen av resurser under jord. Själv håller han i de övergripande planerna på vecko- och månadsbasis.

Möjlighet att påverka

Som chef kan du påverka och ta beslut. Till exempel har det införts ett system med läsplatser i kurarna under jord i Kirunagruvan. Med hjälp av dem går det att veta vilka personer som finns i kurarna om något skulle hända.

– Jag har själv en chef som ger mig förtroende och låter mig genomföra idéer. Läsplatserna var en idé som kom från en av mina medarbetare som jag tagit vidare. Jag har alltid tyckt att medarbetare ska involveras i förändring och beslutsfattande, säger Mikael Winsa.

Rollen görs mer attraktiv

För att utveckla och göra produktionschefsrollen mer attraktiv har Lotta Gunillasson-Sevä och hennes kollegor tryckt på startknappen för några förbättringar. De har utgått från intervjuer med produktionschefer på LKAB och ett antal områden har utkristalliserat sig.

– Vi har påbörjat ett arbete med mentorskap och har några aktiva mentorspar bestående av en erfaren och en ny produktionschef. På sikt finns det potential att utveckla mentorskapet, säger Lotta Gunillasson-Sevä.

Ett annat resultat av undersökningen är att det nu finns ett introduktionsmöte för nya chefer. Där får nya chefer information om uppgifter och förväntningar på rollen. En chefshandbok med övergripande rutiner och processer var ett annat önskemål som ligger på tur i att-göra-listan. I dag finns informationen men den är utspridd.

Viljan att utveckla människor

– Vi vill förbättra produktionschefsrollen för att behålla våra nuvarande chefer och attrahera framtida personer. Det finns inte en enda profil för att vara chef. Det viktigaste är att du är en förbild och vill utveckla människor, säger Lotta Gunillasson-Sevä.

Kvinna som tittar in i kameran

”Vi vill inte stöpa alla produktionschefer i en mall. Man kan vara väldigt olika som person,” säger Lotta Gunillasson-Sevä.