Pilotanläggningen i Luleå tar form

15 oktober 2019
Man framför byggnad.
Per Lundström, HYBRIT:s projektledare för uppförandet av pilotanläggningen.

LKAB, SSAB och Vattenfall bildade 2017 joint-venture-bolaget, HYBRIT development, med målsättningen att ta fram världens första fossilfria och malmbaserade ståltillverkning. I Luleå byggs just nu en pilotanläggning där forskningsinsatserna fortsätter.

På SSAB:s mark på Svartön, precis vid Lule älv, växer pilotanläggningen fram. Här ska HYBRIT ta nästa steg mot målet att producera fossilfritt stål.– I den här anläggningen ska vi under fyra år genomföra olika forskningskampanjer som driver HYBRIT-initiativet framåt. Genom att först testa i mindre skala, kommer vi att vara redo att gå vidare till en demonstrationsanläggning där allt skalas upp ytterligare. Ju mer vi kan verifiera här, desto färre osäkerheter skickar vi in i nästa fas, säger Per Lundström, HYBRIT:s projektledare för uppförandet av pilotanläggningen.

Idag används huvudsakligen kol och koks för att reducera järnmalm till järn. Idén med HYBRIT är att istället använda vätgas som har producerats av el från svenska fossilfria källor i reduktionsprocessen. Restprodukten blir vanligt vatten. I pilotanläggningen som nu byggs ska alltså vätgas genereras och ersätta just kol och koks när LKAB:s järnmalmspellets reduceras till järn i ett direktreduktionsschakt.

– Pilotanläggningen ska tas i drift nästa sommar och kommer att användas till 2024. Jag och kampanjansvariga jobbar tätt ihop för att få till en korrekt utformning av anläggningen, så att vi får de svar vi behöver inom den uppsatta tidsramen, säger Per Lundström.

Vid 2035 är målet att sälja fossilfritt stål på bred front. Initiativet kan minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent och Finlands med sju procent. HYBRIT har beskrivits som ett avgörande projekt för att Sverige ska kunna möta målen i Parisavtalet.