Peter leder arbetet mot en elektrifierad Malmbergsgruva

20 december 2021
Man i arbetskläder framför skärm.
Peter Gustavsson.

En viktig del i omställningen är elektrifieringen av gruvorna. År 2026 är tanken att gruvan i Malmberget ska leverera fossilfri malm till en produktionsanläggning för koldioxidfri järnsvamp ovan jord. Den som ska leda det arbetet är Peter Gustavsson.

– Vi ska få bort fossila bränslen från alla fordon – lastmaskiner, lastbilar, riggar, och så vidare – och göra gruvan koldioxidfri, berättar han. Hittills har mycket av arbetet mot framtidens elektrifierade, automatiserade och koldioxidfria gruva skett i testmiljö i Konsuln, men nu trampar det igång på allvar i fullskalig produktionsmiljö, i Malmberget.

Vad gör vi just nu?

– Än så länge är vi väldigt mycket i uppstartsfas. Vi kommer att samarbeta tätt med de som jobbar i Konsuln för att ta del av vad som har gjorts, och där vi kan bidra med testning av maskiner och input från vår gruvmiljö, säger Peter Gustavsson.

Utformningen av framtidens gruva pågår redan nu och en viktig del i det är att ta reda på hur fordonsflottan ska se ut. Just nu testas exempelvis nya lastare från både Sandvik och Epiroc. – Vi måste testa oss fram och se vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Till exempel: ska vi köra batteridrift eller kabelanslutet? Vi måste veta att batterierna räcker till för våra behov – vi vet ju redan att kabelanslutet fungerar. Men vi jobbar med många spår parallellt just nu. Det måste vi göra om vi ska hinna i tid.

Vilka är nycklarna för att nå målet?

– Vi måste jobba tätt tillsammans med produktionspersonalen och få deras hjälp med att utvärdera testerna, för att komma fram till det bästa sättet att göra det här på. Mycket av fokus ligger just på användandet av maskinerna.

Vad kommer det att innebära för medarbetarna?

– På lång sikt kommer det här innebära färre riskfyllda arbeten, med fler operatörer i kontrollrum, och en bättre arbetsmiljö för alla i gruvan med tystare maskiner och mindre avgaser. Förhoppningen är också att elmotorerna blir mer driftsäkra. – Under utvecklingen får medarbetarna möjlighet att vara delaktiga i att testa helt ny, banbrytande teknik och vara med och bygga framtidens gruva. Det är ganska häftigt! säger Peter Gustavsson.