Pelletsverket i Svappavaara repareras under fyra månader

28 september 2018
På grund av reparationer stoppas pelletsproduktionen i Svappavaara en längre tid.

LKAB:s pelletsverk i Svappavaara tas ur drift fram till januari 2019. Vid ett sedan tidigare planerat underhållsstopp visade det sig att bärande balkar under kylaren i verket behöver bytas tidigare än planerat.

I pelletsverket blandas den finmalda järnmalmen med olika mineraler, formas till kulor och bränns i stora ugnar. Efter bränningen passerar pelletsen en stor kylare där temperaturen sänks med luftströmmar. Kylaren bärs upp av ett balksystem. Vid besiktningen av balkarna under kylaren har det framkommit att flera av dem måste bytas ut. Därför planeras nu för ett längre stopp för arbetena och preliminär start blir i slutet på januari 2019.

Att balkarna behövde åtgärdas var redan känt, och en utbytesplan som sträckte sig över flera år fanns framtagen. Vid rengöringen och besiktningen som utfördes vid det nuvarande underhållsstoppet framkom dock att fler balkar än man tidigare trott var angripna av rost och därför måste bytas. Det innebär också att de reparationer som hade planerats in för ett längre stopp nästa år i stället utförs redan i år. Tidplanen kan komma att ändras under arbetets gång.

Hur stoppet kommer att påverka leveranser till kunder ska nu utredas. I ett kort perspektiv blir det produktionsbortfall, men eftersom underhållsarbeten kan tidigareläggas betyder det att möjligheten finns att producera ikapp en del av volymen kommande år, då stoppen kan bli färre och kortare.