Överskridna utsläppsvillkor i Kiruna

20 september 2019
Förädlingsverk KK4 i Kiruna
Produktionsstörningar i förädlingsverken påverkar utsläppen

LKAB är ålagd att betala företagsbot för att under åren 2017 och 2018 överskridit utsläppsvillkoren till luft gällande stoft och svaveldioxid i Kiruna.

— Vi ser allvarligt på detta och kan konstatera att vi, trots våra insatser,inte lyckats hålla stoft- och svaveldioxidutsläppen inom villkorsgränserna. Vi arbetar kontinuerligt med att minska produktionsstörningarna i förädlingsverken eftersom dessa påverkar utsläppen negativt. Vi har också ökat de personella resurserna inom miljöområdet. Utöver det görs både större och mindre justeringar i våra maskiner, till exempel ska kompletterande stoftrening i pelletsverket KK4 införas och åtgärder vidtas för svavelreningen i KK3, säger Jan Carlsten, verkschef på LKAB i Kiruna.

— För närboende och alla medarbetare vill vi betona att de överskridna villkoren inte betyder att luften är hälsofarlig. Stoft smutsar ner, men halten partiklar i luften som skulle kunna vara farliga är låg, inte bara i Kiruna utan på alla våra orter, säger Linda Bjurholt, miljöchef på LKAB.

Avvikelser uppmärksammas

LKAB rapporterar in uppgifter om utsläpp till tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen i Norrbotten. Om avvikelser uppstår, uppmärksammas länsstyrelsen på dessa och LKAB anger också vilka åtgärder man ämnar vidta.

Villkorsgränsen för stoft är 0,05 kg/ton pellets i årsmedelvärde och både 2017 och 2018 var årsmedelvärdet 0,08 kg/ton. För svaveldioxid är gränsen idag 15 g/ton pellets och 2017 rapporterades 16 g/ton, medan det 2018 rapporterades 21 g/ton. Svaveldioxidutsläppen är en utmaning och i den pågående miljötillståndsansökan har LKAB ansökt om en villkorsändring.

— Även om det kan tyckas att vi överskridit villkoren marginellt är detta givetvis inte acceptabelt. Miljövillkoren är våra spelregler, att vi följer dem är en förutsättning för en hållbar gruvproduktion, säger Jan Carlsten.