Orsakerna till fallolycka kartläggs – 20-åringen mår bra

25 januari 2011

LKAB och myndigheterna kartlägger orsakerna minutiöst till måndagens fallolycka i KA1. Hela händelseförloppet kartläggs liksom och vidtagna säkerhetsåtgärder och inblandade parter skall höras.

Reparationsarbeten på gångbryggor och utrustning kring KA1 har satts igång på LKABs initiativ,sedan en noggrann besiktning gjorts som ett led i ett normalt förebyggande underhållsarbete. Därefter har ombyggnader och förbättringsarbeten satts igång. Hela KA1 skall gås igenom.

Det var på måndagen som en entreprenör skadades allvarligt vid ett fall mellan två nivåer i anrikningsverk KA1 i Kiruna vid 9-tiden. Mannen arbetade med byte av gallerdurk vid renovering av en gångbrygga, när han av okänd anledning föll från sin arbetsplats på kvarnplanet till en avsats ovanför pumpplanet. Fallet var 6,7 meter.
Ambulans tillkallades och förde mannen till Kiruna sjukhus för vård. Mannen var vid medvetande när han togs omhand.
Han har fick ett lårbensbrott och en skada på mjälten samt en mindre skada å en kota. Mannen har fördes efter röntgen i Kiruna till Gällivare sjukhus, där han opererades för lårbensbrottet och mjälten på måndagskvällen. Hans tillstånd på tisdagen betecknas som tillfredsställande av läkarna.

20-åringen är vid gott mod och mår bra efter omständigheterna.