Oljespill på LKAB polisanmälda

1 december 2011

Länsstyrelsen har polisanmält 13 fall av oljespill som skett mellan 2008 och 2011 inom LKAB:s verksamhet.
– Vi vill undvika alla oljespill, hur få de än är. Det känns bra att länsstyrelsen uppmärksammat att våra rapporterings- och saneringsrutiner fungerat, säger Anders Lundkvist, miljöchef på LKAB.

Under de tre åren som anmälan gäller skedde 29 oljespill på LKAB:s verksamhetsorter och samtliga rapporterades av företaget till länsstyrelsen. Länsstyrelsen konstaterar att LKAB redogjort för orsaker till spillen och hur de åtgärdats, och även att åtgärderna har varit tillräckliga för att minimera miljöpåverkan.
Som tillsynsmyndighet har länsstyrelsen plikten att polisanmäla händelser som skulle kunna bryta mot miljöbalken, och i 13 fall anser myndigheten att man inte kan utesluta oaktsamhet och att ärendena bör utredas vidare.

Stora mängder

– LKAB hanterar varje år cirka 100 000 kubikmeter olja av olika slag, och vi uppfyller alla föreskrifter som vi är ålagda. Vi har få oljespill med hänsyn till mängden olja, och vi fortsätter att höja säkerheten genom att ständigt söka fel och utreda de olyckor som inträffar, säger Anders Lundkvist.
När en miljöhändelse inträffar meddelas alltid berörda myndigheter direkt via telefon. När saneringen har utförts utreds händelsen, orsaken till att den inträffade och vad man ska göra för att undvika något liknande i framtiden. Sedan skrivs en rapport som skickas till länsstyrelsen.

Godkänd sanering

– Målet är förstås att minimera miljöhändelser så mycket det går, där har vi och länsstyrelsen samma uppfattning. Viktigast för miljön är ju om spillen leder till någon påverkan, och där konstaterar länsstyrelsen alltså att våra åtgärder för att förhindra spridning av oljan har varit tillräckliga, säger Anders Lundkvist.
Enligt ett beslut från länsstyrelsen kommer LKAB att senast sista mars 2012 redogöra för de rutiner och åtgärder som ska förhindra framtida oljespill på de aktuella anläggningarna.

Kontakter på LKAB:
Anders Lundkvist, miljöchef, telefon 070-619 2125
Anders Lindberg, informationschef, telefon 072-717 8355