Nytt rågodslager byggs i Svappavaara

20 mars 2019
Skiss av rågodslager

Nytt rågodslager byggs i Svappavaara. En ny stor investering är på gång i Svappavaara då ett nytt rågodslager ska byggas. Syftet är att minska damningsproblematiken, både för byn och LKAB:s industriområde.

Projektet går ut på att bygga in koncentratupplaget i Svappavaara i en lada – en investering på omkring 230 miljoner kronor.– Poängen är att minska damningen. Idag har vi stora problem med damning i Svappavaara, så pass att vi har svårt att uppfylla våra miljövillkor. Speciellt vid taskiga väderförhållanden dammar det väldigt mycket, både i byn och på industriområdet, säger Thomas Määttä, projektchef i Svappavaara.

– Under 2018 har produktionspersonalen gjort en rad förbättringar för att minimera damningen, men vi har landat i att utan den här investeringen får vi svårt att klara både produktion och miljövillkor, säger Niclas Svanelöv, ansvarig för gruvproduktionen i Svappavaara.

Win-win för miljö och produktion

Det nya lagret kommer också att göra nytta genom att skydda rågodset från väder och vind och man förbereder för att i framtiden kunna installera transportörer för rågodset och minska på de hjulburna transporterna.– Det här ger stora förbättringar för miljön och i slutändan även vår produktivitet, säger Niclas Svanelöv.

Visst förberedande markarbete har inletts och tanken är att ladan ska vara på plats och i drift till hösten 2020.