Nygamla malmvagnar växlas in på spåret

23 augusti 2018
Jonas Finn.

​Gamla UADK-vagnarna, som tidigare använts för produkttransporter, har anpassats för rågodstransporter. Istället för att skrota vagnarna fyller de numera en annan funktion. Därmed är nyttjandet av de nygamla vagnarna en rejäl besparing på järnvägen.– I takt med att rågodstransporterna ökar får vi brist på vagnar. Utifrån behovet av fler vagnar växte den här idén fram, säger Jan Olovsson, projektledare vid avdelningen för teknik- och processutveckling på LKAB.

​De gamla UADK-vagnarnas axellast uppgår till 25 ton och togs ur drift för ett antal år sedan – allt sedan LKAB:s produkttransporter övergick till 30 tons axellast. Sedan dess har vagnarna väntat på en ny funktion eller en sista hållplats – skroten. – Vagnarna är inte avregistrerade och fortfarande godkända för transport. Om de däremot hade varit avregistrerade hade det handlat om en ganska omfattande och dyr godkännandeprocess, säger Jan Olovsson.

I takt med att rågodstransporterna ökar, det vill säga; transporten av rågods mellan Kiruna och Svappavaara samt mellan Svappavaara och Malmberget, tog projektet fasta på att hitta en resurs- och kostnadseffektiv lösning för att stärka upp rågodstransporterna. – Vi samlade en grupp människor med stor erfarenhet och kunskap. Vi tittade på alla tidigare vagntyper och kom fram till den här lösningen, säger Jan Olovsson. Valet föll alltså på att bygga om de gamla UADK-vagnarna och anpassa dem för rågodstransporter. Det innebär till exempel att vagnarna fått nya korgar i rostfritt stål och brantare rasvinklar för att underlätta lossning. – Dessutom har glidplast i luckorna tillkommit för bättre släppegenskaper, säger Jonas Finn, teknikansvarig i projektgruppen.Det är LKAB projekt, i samarbete med LKAB Malmtrafik, som står bakom den nya vagnsdesignen. – Det handlar om en förhållandevis liten investering. Att ta fram en helt ny typ av vagn hade varit betydligt dyrare, säger Jan Olovsson.

Att öronmärka vagnar för rågodstransporten är viktigt, dels för att frigöra samtliga produktvagnar för just produkttransporter och dels för att anpassa rågodstransporten utifrån råmaterialets specifika behov. – Det har gått snabbt, från idé till verklighet. I september 2017 drog projektet igång och redan i januari kunde vi teckna kontraktet, säger Jan Olovsson. Projektet valde noga och väl ut 50 gamla UADK-vagnar bland 100 vagnar. Således räddades 50 vagnar från skotning och skickas istället på ombyggnation hos Kiruna Wagon AB. – I nuläget är 16 vagnar klara och fler tillkommer hela tiden. Vårt mål är att 40 vagnar ska vara levererade i juli och att resterande vagnar ska färdigställas efter semestern, säger Jan Olovsson. Från och med juli ska rågodspendeln alltså tas i drift med de nya och anpassade vagnarna. – Vi räknar med 40 till 42 vagnar i ett tågsätt. Resterande vagnar blir reserver vid översyn och underhåll, säger Jonas Finn.