Nya brytningsmetoder ska testas i Konsuln

21 december 2018
Michael Lowther

När nya utmaningar uppstår krävs kreativitet och samarbete för att ta fram effektiva lösningar. LKAB vet att vi i framtiden kommer att behöva bryta på större djup. Nu gäller det att ta reda på hur. Vägen dit stavas SUM – Sustainable Underground Mining. 

I LKAB:s underjordsgruva i Kiruna, i malmkroppen Konsuln, är det just nu full aktivitet. Det unika samarbetet mellan LKAB, ABB, Epiroc, Combitech och Volvokoncernen är i full gång. Tillsammans ska en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning på större djup utvecklas.

– Inom fem år ska vi lämna in våra rekommendationer på hur LKAB:s gruvbrytning ska se ut efter 2030. För att kunna göra det måste vi utveckla och testa nya metoder och arbetssätt i verklig gruvmiljö, säger Mike Lowther, ansvarig för testgruvan.

De första pilottesterna ska genomföras redan nästa år. Därefter ska många produktions-, automations-, och kommunikationstester genomföras fram till 2023. Just nu arbetar ett litet team i testgruvan men i förlängningen kommer antalet medarbetare att öka, och tempot är högt. LKAB Berg & Betong tillreder både snedbanor och ventilationsorter samtidigt som det pågår produktion.

– Att hitta nya lösningar är viktigare än någonsin i samband med kännedomen om malmtillgången i Kiruna. Vi måste genomföra operativa tester för att säkerställa metoder och fysiska utfall för att kunna bryta på större djup i framtiden, säger Mike Lowther.

Samarbetet SUM är en del av utvecklingsprogrammet Gruva 5.0 som ingår i de ram- och utvecklingsprogram som initierats för att genomföra LKAB:s resa mot nästa generations produktionssystem och framtidens LKAB. Syftet är att sätta en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning på stora djup och målbilden är att framtidens gruva ska vara säker, koldioxidfri, digitaliserad och autonom. Initiativet är en av Sveriges största industriinvesteringar någonsin.

– Tester av autonoma gruvmaskiner planeras, till exempel autonoma lastmaskiner som lastar på autonoma truckar. Syftet med autonoma maskiner är att kunna producera under längre tid över dygnet. Alla testresultat ska användas för att fatta beslut om framtidens gruvbrytning, avslutar Mike.

Kommer arbetet i testgruvan störa den dagliga produktionen?
– Huvudfokus är alltid den dagliga produktionen, men testgruvan skapar möjligheter att klara framtidens utmaningar. Vi kommer att bidra med vår kompetens i allt från planering till laddning, borrning och mediajobb. Vår delaktighet i SUM är en förutsättning för att klara de stora och nödvändiga tekniksprången som krävs för framtidens gruvdrift, säger Nils Stenberg, gruvchef Kiruna.

Faktaruta: SUM är indelat i fyra delar.