Ny vd utsedd för Fastighets AB Malmfälten (FAB)

29 december 2010

Siv Aidanpää Edlert (f 1970) har utsetts till ny vd för Fastighets AB Malmfälten (FAB) från den 1 januari 2011.

Siv kommer närmast från befattningen som ekonomichef och tillförordnad vd på FAB, ett helägt dotterbolag till LKAB med 26 anställda och en omsättning på drygt 150 miljoner kronor. FAB förvaltar 2 200 lägenheter i Norrbotten och kommer också att förvalta de nya bostäder som LKAB ska bygga under de närmaste åren.

– Jag är mycket glad att få välkomna Siv som vd för FAB, säger LKABs vd och koncernchef Lars-Eric Aaro. Siv har gedigen erfarenhet av LKAB och FAB. Hon har under sin tid i koncernen visat att hon tillhör den kategori ledare vi behöver för att fortsätta utveckla arbetsplatser och företag. FAB har en mycket viktig roll som förvaltare av bostäder på LKABs stora verksamhetsorter och i den samhällsförändring som pågår i både Kiruna och Malmberget. Bra bostäder är en viktig faktor för att locka personal till attraktiva samhällen och därmed också till LKAB. Vi ska öka produktionen av järnmalmsprodukter med cirka 30 procent till 2015, ett arbete som går under namnet LKAB 37.

Siv Aidanpää Edlert är civilekonom, tog examen vid Stockholms Universitet 1993. Efter examen har hon arbetat inom AMU-gruppen och skattemyndigheten samt varit föräldraledig med tre barn. Siv anställdes på LKAB 2002 som koncerncontroller och har arbetat som controller inom Mining Division samt inom Minerals Division som ekonomichef på Minelco Asia Pacific Ltd i Hong Kong. I juni 2008 utsågs hon till ekonomichef på FAB och sedan den 1 oktober 2010 har hon varit tf vd i bolaget. Familjen, med maken Jörgen och tre döttrar, bor i Kiruna.

Siv Aidanpää Edlert nås på telefon 0980-728 84.