Ny skeppslastare för fortsatt stabila leveranser

2 november 2022

Nu investerar vi i en ny skeppslastare till hamnen i Narvik. Våra hamnar är viktiga knutpunkter i logistikkedjan – via dem transporteras flera miljoner ton järnmalmsprodukter varje år ut till kunder världen över.

Fartyg för ankar vid hamnanläggning
Skeppslastaren färdas till hamnen via pråm (lastfartyg) och beräknas vara i bruk under sommaren 2024.

– Den här satsningen är jätteviktig för framtiden i hamnen, säger Harald Strømsnes, senior projektledare på LKAB i Narvik.

Skeppslastaren som står på kaj 5 i dag byggdes 1977 och det har blivit dags att byta ut den. Nu investeras 500 miljoner kronor på en helt ny lastanläggning.
– Vi får en ny skeppslastare som ökar leveranssäkerheten och bidrar till en tryggare arbetsplats med förbättrad arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Harald Strømsnes.

Lastaren på kaj 5 var länge den enda utlastningsvägen i hamnen. När ett haveri 2011 resulterade i ett 18 dygns långt stopp beslutades det om att ytterligare en utlastningsväg mellan lager och båt skulle införskaffas. Fem år senare invigdes den nya lastanläggningen på kaj 7. Beslutet om en redundant lastare är en av många investeringar som LKAB gjort i Narviks hamn.
– Tack vare detta kan underhåll och reparationer utföras utan att det riskerar att störa leveranserna, och vi kan upprätthålla samma kapacitet även under tiden som den nya skeppslastaren kommer på plats. Det är otroligt värdefullt och en stor trygghet för verksamheten i hamnen, säger Harald Strømsnes.