Ny rigg gör nätning och bultning effektivare

22 mars 2019

En ny nät- och bult­rigg har utvecklats i ett tätt samarbete mellan LKAB:s forskning- och utvecklingsavdelning, Epiroc, Minova och SIMS.

– Det här är en unik lösning som höjer kapaciteten med 60 procent, säger Anders Johnsson, projektledare hos LKAB.

Till skillnad från dagens nät- och bultriggsprocess som sker i två steg, där ett borrstål används för borrningen och en bult förs in i hålet och sedan gjuts med cement, genomförs den nya processen i ett steg. Det kan ske genom att det är samma bult som har ett borrstål i änden som man borrar hålet i berget med, och sedan lämnar kvar. Det som får bulten att sitta ordentligt är ett snabbhärdande lim.

Så här går det till:

1. Borrar ett hål med bulten2. Lämnar bulten i hålet3. Lim sprutas in genom den ihåliga bulten4. Limmet härdar inom 15 sekunder5. Efter 15 minuter håller bulten för 20 ton

Att nätning och bultning är den process i tillredningskedjan som tar längst tid har varit känt för LKAB länge och 2014 lyftes frågan om det går att höja kapaciteten på något sätt.– Epiroc hade redan börjat fundera på detta och där inleddes vårt samarbete. Minova kom in för att utveckla bulten och som leverantör av två-komponentlimmet, säger Anders Johnsson.

Intelligenta gruvsystem

Det redan existerande projektet tog för två år sedan steget in i SIMS, Sustainable Intelligent Mining Systems, där ett antal gruvföretag, leverantörer i branschen och universitet samarbetar kring utveckling som pågår runt om i Europa.

Tristan Jones, numera anställd hos LKAB som forskningsingenjör inom bergmekanik, var universitetslektor vid Luleå tekniska universitet när SIMS startade. Han har uppdraget som ansvarig för Bergmekanik-projekten och jobbade bland annat med att förbereda underlag och att söka EU-finansiering.– Utvecklingen tog ordentlig fart när vi fick finansiering, säger Tristan Jones.

Tekniksprång

På 955 meter under jord i malmbergsgruvan kunde till slut den nya riggen testas. Två av LKAB:s operatörer fick uppdraget, Hendry Kauma och Joel Lehto.– I början var det en del att skruva i maskinen, när vi hade dimensionerat upp fettslangen har den gått som en raket. Man sparar tid när man bultar, det är ett bättre flyt eftersom ett moment är borttaget. Det är ett slutet system så att säga, säger Hendry Kauma.– Epiroc har tagit patent på lösningen och man kan säga att utvecklingen har lett till ett tekniksprång på det här området, säger Anders Johnsson.