Ny prospekteringschef hos LKAB

23 november 2011

Per-Olov Fjällborg har utsetts till avdelningschef för en nyinrättad prospekteringsavdelning inom LKAB.

Han tillträdde sitt nya jobb den 1 oktober 2011 och rapporterar till direktören för Teknik & Affärsutveckling, Per-Erik Lindvall.
– Stålkonsumtionen i världen ökar på sikt. För att även i framtiden kunna vara en långsiktig och betydande leverantör av järnmalm, är det viktig att LKAB växer tillsammans med sina kunder, säger Per-Erik Lindvall. Under de kommande åren planerar LKAB att kraftigt öka leveranserna av järnmalmsprodukter med 35 procent till 35-40 miljoner ton per år.
– En ny prospekteringsavdelning skall nu byggas upp inom LKAB för att säkra tillgången på råvara. Avdelningen, med Per-Olov Fjällborg som chef, har till uppgift att identifiera och kartlägga nya fyndigheter samt hitta ytterligare tillskott av malm i de gruvor LKAB redan har idag.

Examen vid Luleå tekniska universitet

Per-Olov är bergsingenjör med prospekteringsinriktning. Han tog examen vid Luleå tekniska universitet 1983.
Året efter, 1984, började han arbeta inom LKAB och kommer närmast från befattningen som avtalschef. Tidigare har han arbetet som planeringsingenjör inom gruvplaneringen, varit maskinansvarig i gruvan, arbetat som gruvfogde i Kirunagruvan och som sektionschef inom olika verksamheter både ovan och under jord.
Per-Olov Fjällborg har även arbetat med prospektering inom SGAB och som produktionschef under jord i koppargruvan Viscaria i Kiruna då den drevs och ägdes av Outokumpu.

Per-Olov Fjällborg nås på telefon 0980-711 97.
Per-Erik Lindvall nås på telefon 0920-381 63.

LKAB är en internationell, högteknologisk mineralkoncern med säte i Luleå. Koncernen har cirka 4 000 medarbetare, i cirka 30 bolag i ett 15-tal länder. Omsättningen 2010 var 28 533 Mkr och rörelseresultatet 12 281 Mkr.