Ny lagerhall en ren miljösatsning

29 september 2017
Den nya lagerhallen för olivin som byggts vid Naloområdet, Malmberget
Den nya lagerhallen är hela 150 meter lång och rymmer ett helt årslager av olivin i Malmberget. Det är en ren miljöinvestering.

En ny lagerhall för olivin har byggts på Naloområdet iMalmberget. Hallen är hela 150 meter lång och rymmer ett helt årslager av olivin. All hantering av olivin blir nu torr. Risken för damning från utomhuslagret har därmed eliminerats.

– Investeringen är en ren miljöåtgärd. Vi bygger hallen för att minska damningen från Nalo på vårt industriområde och i omgivande samhälle, säger Jim Lindqvist, projektledare.

På köpet får man också en helt torr hantering av olivin, och den kan i fortsättningen inte förorenas av ämnen från andra upplag i området. Det ger en kvalitetshöjning. Dessutom slippar man frysningar på grund av fukt. Körvägen till inlastningsfickan blir kortare.

– Projektet har klarat både tidplan och kostnadsramar. Vi har heller inte haft några olycksfall eller tillbud under projekttiden, säger Christer Lind, byggledare.

– Vi gjorde upphandlingen under vårvintern, hade byggstart i maj och den 1 oktober är hallen klar för inlastning av materialet. Som mest har ett 20-tal entreprenörer arbetat dagligen med projektet, säger Sven-Uno Andersson, byggledare.

Inlastningen kör igång direkt efter månadsskiftet och beräknas ta någon vecka. Sedan växlas den nya olivinhallen in i produktionen.

Text o foto: Mauritz Magnusson

Fakta om olivin:

Olivin är ett magnesiumhaltigt mineral som används som tillsatsmedel i LKAB:s pellets. Olivinet höjer smälttemperaturen och ger möjlighet till minskad slaggmängd i masugnar. Därmed höjs också masugnarnas effektivitet och kan minska energiförbrukningen vid framställning av råjärn.

Fakta om olivinhallen:

Yta: 7 500 kvmLängd: 150 meterBredd: 50 meterInvändig höjd: 21 meterBetongväggar: 6 meter högaBetongstöd: 26 styckenLagermängd: 131 000 tonTotal investering: 43 miljoner kronor

Den nya hallen har 21 meter i takhöjd och ytan är större än en fotbollsplan. I takstolarna har 300 ton stål använts. Fr v Sven-Uno Andersson, Jim Lindqvist och Christer Lind.

Inte mindre än 26 betongstöd stöttar hallens väggar. ”Med olivinlager inomhus upphör damningen från olivinlagret”, säger Sven-Uno Andersson, Jim Lindqvist och Christer Lind.

Olivinför en hel årsförbrukning ligger snart under tak. Därmed elimineras damning från lagret, en ren miljöinvestering.

Inom de närmaste veckorna lastas hela olivinlagret in under tak. ”Då kan produktionen från det nya lagret växlas in, säger Sven-Uno Andersson, Christer Lind och Jim Lindqvist.