Ny koncernenhet bildad för styrning och kontroll

7 februari 2011

LKAB har bildat en ny koncernenhet (Group Controlling) för styrning och kontroll av verksamheten.
Direktör för enheten är Katarina Holmgren, som ingår i koncernledningen och rapporterar till vd Lars-Eric Aaro.
Katarinas placeringsort är Luleå och organisationsförändringen trädde i kraft den 3 februari 2011.

– Jag är mycket glad över att välkomna Katarina Holmgren som chef för den nya koncernenheten, säger LKABs vd Lars-Eric Aaro. Katarinas kunskaper och erfarenheter från bland annat LKABs investeringsverksamhet kommer att stärka arbetet med kostnads- och effektivitetskontrollen i koncernen. Det är ett mycket viktigt arbete, speciellt med tanke på LKABs stora framtidsinvesteringar och kostnader för samhällsomvandlingarna i Kiruna och Malmberget.

– Ett fortsatt framgångrikt LKAB bygger på att vi når de kostnads- och effektivitetsmål som vi har satt upp, bland annat för att hålla konkurrenterna bakom oss. Att tillsammans välja rätt investeringar är en viktig uppgift för den nya enheten, en annan är att ge hela koncernen snabb rapportering.

– Det är också en bonus att konstatera att vi numera har 33 procent kvinnor i LKABs högsta ledning.

Katarina Holmgren är civilekonom, med examen från Luleå tekniska universitet. Den närmaste familjen består av maken Mats och två barn.
Åren 1985-1986 arbetade Katarina i Kårhuset Luleå AB, 1987-1997 på Skatteverket och 1997-2003 på Luleå tekniska universitet.
2003 började hon hos LKAB i Luleå som business/koncerncontroller. Arbetet innebar rapportering till koncernledning och styrelse samt planering och uppföljning av investeringsverksamheter.
Fyra år senare (2007) flyttade Katarina till Polarbröd AB, där hon arbetade som administrativ chef för koncernen fram till maj 2010 då hon återvände till LKAB för att bygga upp styrnings- och controllerverksamheten.

För mer information, kontakta gärna:
Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef, telefon 0920-381 06 och Katarina Holmgren, direktör Group Controlling, telefon 0920-381 58.

Med vänlig hälsning
Lotta Fogde, kommunikationsdirektör
Telefon 0920-381 70