Nu tar Svappavaara nästa steg i Säkerheten Först!

19 juni 2023

Som ett led i att förenkla och förbättra säkerheten inom område Svappavaara har vi nu infört SSG On Site appen som finns tillgänglig att ladda ner till sin telefon för samtliga som arbetar innanför grindarna. Grundkravet är att den här funktionen ska finnas i din mobil precis på samma villkor som att gruvtaggen alltid ska bäras med.

Appen SSG On Site ska användas av samtliga som befinner sig på industriområdet i Svappavaara. Den innehåller bland annat säkerhetsinformation, nyheter, kartor och larmnummer, allt som en anställd, entreprenör eller besökare på en industrianläggning behöver veta för att känna sig trygg och säker. Kontaktpersoner hos leverantörerna säkerställer spridningen inom respektive företag.

Appen gör det möjligt för anläggningar att snabbt nå ut med relevant information till alla som vistas på anläggningen i Svappavaara och samla allting på en plats.