Nu ska gruvavfallet tas tillvara

26 oktober 2018
Vatten.
I gruvavfallet som hamnar i LKAB:s dammar finns både fosfatmineral och sällsynta jordartsmetaller – mineraler som man nu försöker ta tillvara på.

Bland avfallet från LKAB:s gruvor finns både fosfatmineral och så kallade sällsynta jordartsmetaller, material som fram till nu gått på deponi. Nu hoppas man kunna ta tillvara på de värdefulla mineralerna med hjälp av ny innovativ teknik.

Apatit är en fosfatmineral som används bland annat för produktion av gödningsmedel och det är en mineral som finns i den malm som bryts i LKAB:s gruvor. Man har tidigare utvunnit de här mineralerna, men produktionen lades ner i mitten av 80-talet. Sedan dess har apatiten varit en del av det gruvavfall som hamnar på deponi i dammarna. Problemet är att det är väldigt svårt att få ihop ekonomin på det apatitkoncentrat som LKAB tagit fram. Det måste förädlas ytterligare. Det är här EasyMining, dotterbolag till miljöföretaget Ragn-Sells, kommer in i bilden – de har utvecklat, och patenterat, en metod för förädling av apatitkoncentrat till en färdig produkt som kallas MAP, eller Mono Ammonium Phosphate.

– LKAB ansvarar för hela projektet, från råvaran via tillverkning av apatitkoncentratet till tillverkning av MAP. Projekt bedrivs i nära samarbete med EasyMining som bidrar med sina kunskaper kring metoden att tillverka MAP, säger Lars Vikström, teknik- och affärsutvecklingschef på Division Specialprodukter.Förutom fosfatmineral finns sällsynta jordartsmetaller i avfallet.– Det handlar om relativt små mängder, men är likväl intressant för oss. Utmaningen där ligger i princip i att sortera ut det som är värdefullt, berättar Ulrika Håkansson, teknisk affärsutvecklare på Division Specialprodukter.

Sällsynta jordartsmetaller används i bland annat mobiltelefoner, bat¬terier och magneter och produceras idag till 95 procent i Kina. Tunga och lätta sällsynta jordartsmetaller samt fosfor finns alla med på EU:s lista över ”kritiska råmaterial”, det vill säga material med stor vikt för EU:s ekonomi, industri, teknik och miljö framöver, och vars tillgång inte kan ses som stabil. Idag är EU helt och hållet importberoende av sällsynta jordartsmetaller, och det finns en fosforfyndighet i hela Europa som tillgodoser knappt 10 procent av EU:s behov. Här finns med andra ord stora möjligheter.– För LKAB har det här potential att bli ytterligare ett kompetensben och en industrigren som vi idag inte har. Det är alldeles för tidigt att säga vart det kommer leda – vi är så pass tidigt i utvecklingsfasen – men vi tror verkligen på det här, säger Lars Vikström.

Efter inledande laboratorieförsök ska nu en pilotanläggning byggas för att se om tekniken kan användas i industriell skala.– Pilotanläggningen är en mobil enhet som kopplas till anrikningsverket. Vi kommer att testa att köra både i Malmberget och Kiruna, för att se på skillnaderna i material och så att det fungerar som det ska, säger Ulrika Håkansson.Förstudien ska vara klar 2019 och hösten 2020 hoppas man vara redo för genomförande i stor skala.– Vi har två spännande år framför oss. Det är en ambitiös plan, men vi är optimistiska och tror att det ska gå i lås, säger Lars Vikström.