Nu rivs den gamla bentonitanläggningen på Svartön i Luleå

21 maj 2018
Kvinna framför rivning av hus
Den gamla anläggningen på Svartön har stått oanvänd sedan den nya bentonitanläggningen invigdes på Sandskär 2015. Nu river man den för att undvika personskador, berättar Kristina Nordhamn, projektledare.

LKAB:s gamla bentonitanläggning på Svartön har stått tom sedan verksamheten härom året flyttade till Sandskär. Istället för att låta de gamla byggnaderna förfalla och bli en fara för allmänheten har det bestämts att de ska rivas och marken säljas.

Sedan slutet av 1800-talet har LKAB haft verksamhet på Svartön – den första malmhamnen på platsen invigdes i samband med byggandet av malmbanan. Men nu är det över. Den nya hamnen invigdes i slutet av 90-talet och sedan den nya bentonitanläggningen togs i bruk på Sandskär 2015 bedrivs ingen verksamhet av LKAB på Svartön. LKAB har fortfarande ansvaret över anläggningen och marken men det finns inga planer på att starta upp ny verksamhet i de gamla byggnaderna så istället ska de nu rivas.– Även om anläggningen är instängslad och vi gör allt vi kan för att hålla obehöriga ute så är det folk som rör sig inne på området. Byggnaderna är i förfall och istället för att fortsätta underhålla dem för att undvika att människor skadas så river vi dem nu, säger Sofia Jonsson, sektionschef Luleå Malmhamn.

Det är ett omfattande arbete som ska göras. Förutom rivningarna i sig så ska områdena med förorenad mark saneras.– I byggnaderna finns asbest som måste saneras innan rivningen sätter igång. Sedan finns det kvar rester av bentonit som måste tas om hand, berättar Kristina Nordhamn, projektledare.De gamla förrådsbyggnaderna samt bentonitsilorna är redan rivna. Skrotet sorteras under tiden man river för att sedan köras till återvinning och i vissa fall deponi. Kvar att riva finns bentonitfabriken och det stora rågodslagret.– Rivningen ska vara klar i slutet av juni. Sedan börjar nästa entreprenad i augusti, då betongplattorna ska rivas och föroreningar grävas bort. Hela arbetet blir klart i slutet av oktober, säger Kristina Nordhamn.

Vad som händer med marken är ännu inte säkert. Tanken är att den ska styckas upp och säljas i delområden. Målet är att köpare i och med affären också ska göra ett åtagande att investera i Malmfälten.

Kajplatserna, som LKAB också äger, hyrs i nuläget ut till Luleå Hamn som i sin tur hyr ut till Sjöfartsverket som använder dem för isbrytarflottan. Där har man fört diskussioner med både Luleå kommun och Luleå hamn om ett övertagande.