Nu är bygget av Gruvstadsparken i Kiruna igång

20 juli 2011

I Iggesundsparken mitt emot stadshuset i Kiruna är grävskopor och traktorer i full gång. Arbetet med den första etappen av Gruvstadsparken 1 har startat.
– Det här är en viktig symbol för framtidens Kiruna och en viktig del i avtalet mellan kommunen och LKAB, säger kommunalrådet Kristina Zakrisson.

Gruvstadsparken är ett samarbetsprojekt mellan kommunen och LKAB och utgångspunkten är att skapa ett positivt tillskott till den befintliga stadsmiljön – samtidigt som parken ska fungera som en grön buffert mellan gruvan och staden.
– Det här är riktigt bra, både för Kirunaborna och för våra besökare. I stället för att få ett industriområde så får vi en park, säger kommunens projektchef för samhällsomvandlingen Christer Vinsa.
Anläggningsarbetet med den första etappen av Gruvstadspark 1 startade i går, tisdag. Fältinventeringen som gjorts i Iggesundsparken visar att den är en lite bortglömd pärla mitt i centrala Kiruna. Här finns nämligen, förutom de vanliga träslagen björk, rönn, sälg, gran och asp också inslag av andra, lite ovanligare arter som cembratall, blågran och lärk. Under årets anläggningsarbete ska man utföra en del röjningsarbeten där utgångspunkten är att bevara det mesta av den befintliga vegetationen som gräsmattor och träd.
I år byggs också en entré vid korsningen Gruvvägen-Hjalmar Lundbohmsvägen. Därifrån ska tillgängligheten till parken förbättras genom en ramp i anslutning till entrén. En mötesplats för aktiviteter och arrangemang ska också färdigställas i mitten av parken. En park värd namnet behöver också någon form av utsmyckning.
– Här kommer den konstnärliga stommen att bestå av bilder av fotografer Borg Mesch, vilket känns symptomatiskt för Kiruna och Kirunas historia, säger Mikael Westerlund, planeringschef avdelning Samhällsomvandling inom LKAB, och berättar att fotografierna kommer att gjutas in i stora betongplattor.
– I samband med dem kommer det också att finnas informationsbilder som berättar om olika Kirunaprofiler. Det tror jag är av stort intresse – både för Kirunaborna och för besökare utifrån, säger han.
Det speciella med Gruvstadsparken är att den inte kommer att bli färdig – i stället kommer den successivt att växa in mot staden i takt med deformationerna från gruvan. Nästa år fortsätter alltså arbetet vid parken. Då kommer man bland annat att anlägga en lekutrustning och man diskuterar om parken ska ha ett antal får som får ströva runt i en inhägnad. Mycket är ännu på planeringsstadiet och tanken är att Kirunaborna som privatpersoner, men också genom organisationer, skolor och föreningar ska få vara med och lämna förslag på parkens utformning och aktiviteter.
– Det vi gör nu är bara första etappen. Nu lägger vi grunden. I det fortsatta arbetet med Gruvstadsparken vill vi ha med Kirunaborna. Vi vill ha in idéer och förslag från privatpersoner, föreningar, organisationer och skolor, säger Christer Vinsa.
Gruvstadsparkens livslängd avgörs av gruvans deformationer. Därför används mycket återvunnet material. De saker som byggs upp ska också kunna plockas ner och tas med till nästa etapp av parken.
Den 14 september invigs den första etappen av Gruvstadspark 1.