”När man skapar rätt förutsättningar för en arbetsgrupp så händer det fantastiska saker”

20 december 2018

Mike kommer till LKAB med fleråriga erfarenheter från gruvindustrin i bagaget, bland annat från Zambia och Kina. I LKAB är han ansvarig för LKAB:s testgruva i Konsuln, belägen i Kirunagruvan. Testgruvan är en central del av det världsunika samarbetsprojektet SUM.

Fakta om Michael Lowther

Namn: Michael LowtherFamilj: Fru och tre döttrar.Bakgrund: Gruvgeolog med en rad olika erfarenheter från gruvindustrin. De senaste åren har spenderats inom zink- och blygruvsindustrin och allra senast som chef för gruvdriften på Bolidens zinkgruva i Tara på Irland.Aktuell: Ansvarig för LKAB:s testgruva i Konsuln, belägen i Kirunagruvan. Testgruvan är en central del av det världsunika samarbetsprojektet SUM.Fritidsintressen: Brinner för idrott och särskilt för rugby. spenderar gärna tid till att vandra, löpträna eller på gymmet. Hoppas få ihop några mil på längdskidorna.

Vad var det som lockade med LKAB och din nya roll som ansvarig för testgruvan?

Framför­allt handlar det om utmaningen och möjligheten attfå arbeta med fram tids­frågor. Jag lockades också av möjligheten att bo och arbeta ovanför polcirkeln. Min roll handlar till stor del om att bygga ett framgångsrikt arbetslag, något som jag har erfarenhet av i arbetslivet och inom sporten. När man skapar rätt förutsättningar för en arbetsgrupp så händer det fantastiska saker.

Hur många arbetar med testgruvan just nu?

– I nuläget består teamet av mig och min kollega Mikael Bohm, som är ansvarig byggledare för testgruvan. Även ett stort antal medarbetare är involverade i arbetet med testgruvan, från andra avdelningar inom LKAB. Under nästa år kommer teamet förstärkas med omkring 15 anställda, allt från rasborrare till gruvplanerare.

Hur hänger allt ihop i SUM och vilken roll spelar testgruvan i projektet?

– SUM står för Sustainable Underground Mining. Inom SUM så utgör testgruvan fundamentet för projektet och man kan se på testgruvan som ett laboratorium och i den miljön kan vi genomföra tester. Den är en central del för framtidens LKAB, för om vi ska vara hållbara, säkra och effektiva måste den nya tekniken – tillsammans med nya arbetssätt – utvecklas och testas i verklig miljö.

Hur ser tidplanen ut och när kommer de första testerna att genomföras?

– Vi behöver lämna våra rekommendationer på hur gruvbrytningen efter 2030 ska se ut inom de närmaste fem åren. Det behövs för att designen av Kirunagruvan och Malmbergsgruvan under nuvarande huvudnivåer kan slutföras i god tid. Under nästa år kommer de första inledande pilotförsöken att genomföras. Från 2020 till och med 2023 kommer många produktions-, automations-, och kommunikationstester att genomföras.

Hur kommer det sig att du arbetat inom gruvindustrin hela ditt yrkesverksamma liv?

– Jag har byggt upp hela min karriär inom gruvindustrin och har liksom aldrig funderat på att byta riktning. Jag tror att det är omväxlingen i arbetet som gör det så intressant. De första åren efter gruvgeologiexamen arbetade jag med prospekteringsprojekt i Nordirland men efter 1985 har jag och min familj hunnit med att bo och arbeta på en rad olika platser i världen.