När LKAB satsar behöver även verksamhetsorterna växa

2 januari 2023

Vi leder den största industriomställningen i modern tid, en satsning som inte bara spelar en avgörande roll för klimatet, utan även för arbetstillfällen och utvecklingen i Norrbotten. Då måste också norrbottningarna bli fler på sikt om arbetskraften ska räcka till.

Två personer värmer sig vid brasa

– Redan idag är efterfrågan på arbetskraft stor och även om vårt stora personalbehov ännu ligger några år framåt så måste vi redan nu börja öka kännedomen om LKAB, den gröna omställningen och vad våra orter har att erbjuda. Det kommer inte att räcka med de människor som idag bor i Norrbotten, vi måste nå ut i både nationellt och internationellt om vi ska lyckas med våra rekryteringar framåt, berättar Maria Reinholdsson, HR-direktör på LKAB.

Maria Reinholdsson började på LKAB i maj 2022. Hon kommer senast ifrån rollen som HR-direktör på Telenor, och har även en bakgrund inom Vattenfall. Nu ska hon ta sig an utmaningen att säkra kompetensen när LKAB ställer om.
– Det är ett fantastiskt fint företag med stolta traditioner och en framgångsrik historia som dessutom har tagit ett enormt kliv framåt, genom att göra vår tids största utmaning till sin största möjlighet. Att LKAB nu leder omställningen mot en hållbar framtid innebär att vi inte bara tar ansvar för vår egen framtid, utan även för våra barns framtid. Det är väldigt stort och något som jag verkligen tror att många människor skulle vilja vara en del av, förklarar Maria Reinholdsson.

Hur ser framtidens LKAB-medarbetare ut?

– Först och främst så behöver vi människor som är genuint nyfikna och som trivs med att vara ute på okänd mark där vi inte har alla svaren. När man tar på sig ledartröjan som vi har gjort så handlar det ju om att hela tiden bryta ny mark och prova nya och bättre sätt. Det vi ska göra är ju att skapa en ny världsstandard inom gruvbrytning, koldioxidfri förädling och utvinning av kritiska mineral.

Och när det gäller mer formell kompetens?

– Det handlar om ett ganska brett behov. Det viktigaste vi har är våra nuvarande medarbetare, och vi måste investera i den kompetensen och de personerna ännu mer. När det gäller den formella kompetensen handlar det om en stor mängd olika kompetenser allt ifrån väldigt specialiserade och kvalificerade tjänster till generalister. Exempel på några specialistkompetenser vi kommer att behöva är ingenjörer och andra seniora specialister inom process, underhåll, bergmekanik och gruvplanering, energi, vätgas kemi, klimat och miljö.

Hur ska LKAB bli mer attraktivt?

– På många sätt tror jag att LKAB är ett av Sveriges mest spännande företag att arbeta på. Vi måste bara nå ut lite bättre med vilka vi är, vad vi gör och vart vi är på väg. För att lyckas med det är alla vi som jobbar på LKAB viktiga ambassadörer.