Moräntransporter till Luossavaara

31 maj 2017

Nu inleds moräntransporter till Luossavaaraområdet och till det så kallade Luossavaara etapp- 2 området, där markarbeten pågår.

Moränen kommer att transporteras till upplag på området vilket innebär att framkomligheten på vägen mot Luossavaaras topp begränsas. Motionsslingan som går genom området kommer även att påverkas. Det innebär att fartbegränsningar och en mindre omdragning av spåret behöver göras.

Transporterna inleds den 1 juni och avslutas den 18 augusti.

Transporterna sker med tung trafik mellan klockan 06:00 och 22:00.