Mirja bytte tivoli mot gruvindustrin

16 november 2017
Kvinna i mössa pratar med man

Mirja Mörtlund med rötterna i den tornedalska myllan tröttnade på Stockholm efter studier och arbete i sju år. Där jobbade hon bland annat med personalfrågor på Gröna Lund. Efter en period som utbytesstudent i Istanbul och en lång resa i Indonesien sökte hon sig till Malmfälten och fick jobb på LKAB. Nu ska Mirja närmast arbeta mycket med mångfaldsfrågorna i företaget.

Kvinna stående på gräs

Vad gör du på jobbet?

– Jag stöttar cheferna i personalfrågor; allt från rekrytering och fram till ett avslut av en anställning. Just nu är det mycket rekrytering av ny personal. Jag kommer även att arbeta med att kommunicera ut LKAB:s mångfaldsplan och försöka väcka intresse för mångfaldsfrågor inom LKAB. Det är ett omväxlande arbete.

Vad är din ambition för ditt arbete, om vi tänker på mångfaldsarbetet?

– Min ambition är att alla – oavsett bakgrund, kön, sexuell läggning, religion, ålder eller funktionshinder ska trivas på LKAB. Alla ska känna sig välkomna oavsett var man kommer ifrån och vem man är. Det handlar också om att våga prata om trakasserier och diskriminering och att ta tag i problemen så fort de uppstår. För att uppnå detta är det viktigt att chefer arbetar med värderingar, om alla verkar utifrån LKAB:s värderingar, engagemang, nytänkande och ansvar – ENA, så tror jag vi uppnår mångfald.

Hur ska du som jobbar med rekrytering locka  personal till LKAB?

– En del av det arbetet går ihop med mångfaldsarbetet. Om vi har ett bra klimat på LKAB där alla känner sig välkomna så kommer LKAB att vara en attraktiv arbetsgivare. Det gör att fler söker sig till oss och vill arbeta här. Så klart handlar det även om att synas i rätt forum och inte bara i traditionella medier.

Vad betyder LKAB:s värderingar engagemang, nytänkande och ansvar (ENA) för dig?

– Det betyder att alla trivs på jobbet. Det är viktigt med riktlinjer för hur vi ska bete oss och förhålla oss till varandra. Det leder till ett klimat där vi tar ansvar, är engagerade och blir öppna för nytänkande.

 När är ditt jobb som allra roligast?

– Mitt arbete är roligast när jag kan påverka människor i deras vardag på arbetet. Allra roligast är att jobba med chefer som tycker att personalfrågorna är det absolut viktigaste. Det gör att jag utvecklas och blir bättre på mitt arbete.