Ministrarna bjöd in media till Kiruna underjordsgruva

12 oktober 2011

En region med enorma möjligheter där människor, miljö och infrastruktur står i centrum för fortsatt utveckling. Så sammanfattade utrikesministrarna från fyra länder situationen i Barentsområdet under utrikesministermötets sista dag.

Barentsrådets utrikesministermöte inleddes i går med att Sveriges utrikesminister Carl Bildt och norske kollegan Jonas Gahr Störe åkte malmtåg från Narvik tillsammans med LKAB:s vd Lars-Eric Aaro. I dag, under mötets sista dag, var det dags för en presskonferens i Kiruna underjordsgruva.
– Det har varit ett bra möte där vi har pratat om det vi har åstadkommit och vad som är på gång, sa Carl Bildt och berättade att Barentsregionen har genomgått stora förändringar.
– Jag tror vi måste tänka stort. Regionens möjligheter är mycket större än vad vi tidigare har trott. I dag är det här ett centrum för olika ekonomiska satsningar. Det innebär att Barentsrådets får en än viktigare uppgift.
Hans norske kollega Jonas Gahr Störe tackade LKAB för att man fick hålla presskonferensen i Kiruna underjordsgruva och sade att LKAB är ett exempel på den enorma ekonomiska potential som finns i regionen.
Utrikesministrarna var överens om att samarbetet i regionen har utökats – och att det ska utökas än mer. Och där har infrastrukturen en viktig betydelse.
– Vi måste utöka infrastrukturen i nära samarbete mellan länder och regioner, sa Jonas Gahr Störe som bland annat talade om en utveckling av infrastrukturen inte bara i nord-sydlig riktning – utan även i väst-ostlig riktning.
– En järnväg mot öst, mot Ryssland och vidare till Asien och Kina är en väg, sade han och berättade att det väst-ostliga utbytet kan komma att handla om naturresurser som exempelvis gas.
Ministrarna var också eniga om att miljöfrågan är viktig i Barentsområdet, liksom människorna som bor i området.
– Allt vi gör är egentligen koncentrerat till ett mål – att alla de som bor här ska kunna fortsätta göra det också i framtiden, sade de.
Närvarade vid mötet gjorde även FinIands utrikesminister, Erkki Tuomioja och Rysslands utrikesminister, Sergej Lavrov, samt ett antal statssekreterare och delegater. Sammanlagt drygt 100 gäster. Mötet i Kiruna innebär att ordförandeskapet i Barentsrådet överlämnas till Norge.

Foto: Fredric Alm