Mindre borrhål har minskat vibrationerna

17 december 2020
Man framför skärmar.
Peter Setterqvist är rasborrare i malmbergsgruvan. Han styr borriggen från ett kontrollrum. Foto: Björn Öderyd

Vibrationerna som uppstår när LKAB spränger har minskat i vissa malmkroppar i Malmberget.

– Det beror dels på att avståndet till vibrationsmätarna blir längre ju djupare i berget vi går men också på att en borr med mindre dimension har testats och används i vissa produktionsområden där vi ser att det ger en positiv effekt, säger Anders Nordqvist, specialist inom Teknik och processutveckling på LKAB.

Vibrationer vid sprängning är kopplat till ett miljövillkor och följs upp genom att vibrationerna från varje sprängning mäts och dokumenteras. Mindre borrhål ger möjlighet att ladda mindre mängd sprängmedel, det i sin tur leder till en mindre detonation, vilket ger lägre vibrationer men också mindre ton malm per borrhål.

– Vi måste borra och i nästa steg ladda fler så kallade kransar för att bryta samma mängd malm som om vi hade använt en större dimension på borren, säger Björn Öderyd, produktionschef för borrarna i Malmberget.

20201116_120944.jpg

Beslutet om var mindre borrhål ska borras måste ändå vara väl underbyggt och ett analysprogram som visualiserar beräknade vibrationsnivåer används som beslutsstöd.

– För varje krans i aktuella produktionsområden görs avancerade beräkningar av vibrationerna, därefter tas beslutet om borrhålsdiameter, säger Anders Nordqvist.

– För oss borrare förändras inte själva arbetsmomentet, vi arbetar enligt planen precis som vanligt, säger Peter Setterqvist, rasborrare.

Att övergå till en ny dimension på borren, från 115 mm till i det här fallet 89 mm, ställer däremot höga krav på utrustningen. Den borrmaskin som använts vanligtvis har utvecklats och finjusterats under många år inom dotterbolaget Wassara.

– Vi använder en ny maskin för att borra de klenare borrhålen och vi behöver utveckla och optimera även den, säger Björn Öderyd.

Malmberget 2019.png