MindDig – gemensam satsning ska locka fler till norra Sverige

8 februari 2022
MindDig.com - ny gemensam talangplattform

LKAB:s omställning till koldioxidfri gruvdrift är en av flera storsatsningar i Norrbotten och Västerbotten. Sammantaget kommer tusentals personer behöva rekryteras till regionen. En av lösningarna kan bli talangplattformen MindDig.

”100 000 jobb. 9 år att rädda planeten.” – det är parollen i MindDig, en satsning som ska hjälpa arbetsgivare i norra Sverige och talanger från hela världen att hitta varandra.

I MindDig samarbetar idag bland annat industribolagen LKAB, SSAB, Smurfit Kappa, H2 Green Steel och Boliden med organisationer som Mobilaris, Luleå tekniska universitet, Arctic Business, Boden kommun och Umeå kommun.

– Vi behöver locka fler talanger som kan bidra till vår strategi och omställning. Det kommer inte hända av sig självt och vi kan inte vänta på att andra ska lösa våra problem, berättar Åse Juhlin, tillförordnad HR-chef på LKAB och tillägger:

– MindDig ska dessutom förenkla för talanger som vill vara med på resan mot en grön omställning,

Initiativet kommer från industribolagen, men målet är att fler ska hoppa på tåget så att vi gemensamt kan fortsätta bygga attraktiva samhällen med bra skolor, bostäder och levnadsvillkor.

– Det här är första steget i en resa vi måste göra tillsammans för att lyckas. Vi behöver både attraktiva jobb och goda liv – för hela familjen, avslutar Åse.

Den plattform som nu lanserats på MindDig.com kommer kontinuerligt att utvecklas med nya funktioner för att nå och hjälpa fler arbetsgivare och talanger att hitta varandra.

MindDig är en del av samarbetsprojektet T25, vars syfte är att öka invånarantalet i norra Sverige med 25 000 personer för att möta regionens behov av kompetensförsörjning. Projektet startades av LKAB, Luleå tekniska universitet, Boliden, Mobilaris, Northvolt, Skellefteå Kraft och SSAB.

Webbadress: MindDig.com