Mertainen ger mer än bara malm

6 oktober 2021
Vybild över gruvområde

Det är inte bara en miljon rågods som ska produceras, Mertainen blir också en ovärderlig källa till ny kunskap inom LKAB när nytt testas i en nygammal verksamhet.

Det har varit bråda dagar i Mertainen sedan beslutet togs att tillfälligt starta upp verksamheten i dagbrottet igen, men nu är det dags för uppstart. Planen är att den 4 oktober trycka på knappen och köra igång produktionen. Efter en uppstartsfas är tanken sedan att vara i full produktion i början av november. En miljon ton ska produceras under de månader brytningen pågår, fram till våren.

Men förutom det kommer verksamheten i Mertainen också innebär andra, stora vinster för LKAB: – Hela tanken med hur vi byggt upp organisationen kring det här projektet är att, förutom produktion av rågods, vi kan behålla och bygga upp kunskap inom bolaget, både i gruva och sovringsanläggning. Kunskap som, när vi är klara, kommer att vara till stor nytta för hela bolaget, berättar Niclas Svanelöv, sektionschef i Mertainen.

Det handlar till exempel om nya chefer, ingenjörer, borrare, operatörer, elektriker och andra medarbetare som lånats in från andra verksamheter i LKAB och här får chansen att testa något nytt, och helt nya medarbetare – ny kompetens och nya erfarenheter som sedan kan gå vidare inom LKAB. Det vanliga vid sådana här korta produktioner är annars att man köper in tjänster externt via entreprenörer, men den här gången har man valt en annan väg. – Det har varit en kraftsamling i hela företaget, från HR, från de andra verksamhetsorterna och, såklart, här i Svappavaara, för att få det här att fungera. Alla har verkligen köpt in sig på det, att det här är viktigt för hela LKAB, och vi har fått ovärderligt stöd, säger Niclas Svanelöv.

Och det är som sagt inte bara ifrån övriga LKAB som medarbetare har sökt sig till Mertainen, även utifrån har intresset varit stort. – Vi la tidigt upp en plan för kommunikationen kring framför allt rekryteringen till projektet och nådde ut väldigt bra både inom och utanför bolaget. Det har varit ett stort sug, vi önskar bara att vi kunnat anställa ännu fler. Och det här är också en erfarenhet som vi hoppas ska vara till nytta för bolaget framöver med tanke på det enorma rekryteringsbehov som kommer att vara, säger Niclas Svanelöv. Just kommunikationen har annars varit en utmaning, kanske framför allt med tanke på kort förberedelsefas och den begränsade tid då verksamheten ska bedrivas. – Kommunikation är ju alltid en utmaning, att lyckas nå alla som berörs, speciellt inom ett sådant här projekt – att få folk att förstå vad det här projektet faktiskt innebär och vilken tidshorisont det handlar om.

I dagsläget är majoriteten av personal på plats och de allra sista pusselbitarna faller på plats. – Tidsperspektivet har varit väldigt kort och det har varit en utmaning att få ihop allt, det ska vi vara ärliga med. Men det har också varit otroligt lärorikt för många personer här, säger Niclas Svanelöv.