Mertainen förbereder för start av tillfällig gruvbrytning

7 juni 2021
Man i varselkläder och hjälm framför anläggning i vintermiljö
Niclas Svanelöv, sektionschef för gruvan i Mertainen.

Genom att dra igång Mertainen igen vill LKAB skapa större marginaler i rågodslagren efter den seismiska händelsen i Kiruna förra året. Men att starta upp ny gruvverksamhet är inte gjort i en handvändning.

Planen är att under ungefär ett halvårs tid, från oktober 2021 till mars 2022, producera en miljon ton rågods i Mertainen, att ha som säkerhetslager – en buffert – för förädlingsverken i Kiruna och Svappavaara. Just nu håller man som bäst på med förberedelserna för den nya verksamheten: – När vi väl kommer igång ser jag inga hinder för att vi skulle klara det under det halvåret vi tänker oss, även om kylan vintertid alltid gör att produktionsplaner i dagbrottsmiljö är lite tuffare att klara än sommartid. Det är förberedelserna som är utmaningen, framför allt att få tag i personal och hela maskinparken, berättar Niclas Svanelöv, som klivit in som sektionschef för Mertainengruvan.

All infrastruktur finns i princip redan på plats med till exempel sovringsverk och truckverkstad. Det som måste till är en del underhållsåtgärder, nya personalutrymmen och en utbyggnad av produktionscentralen. – Det är väldigt mycket som pågår parallellt och det är mycket som ska klaffa för att det här ska flyta på och vi ska klara tidplanen, men nu börjar alla produktionsplaner och liknande sätta sig.

Samtidigt pågår rekryteringen för fullt. Totalt handlar det om 50–60 personer som kommer att behövas. – Vi hoppas att vi ska klara oss långt på intern personal, alltså att vi lånar in medarbetare från Kiruna och Malmberget, och även från övriga Svappavaara, säger Niclas Svanelöv.

Till det kommer en del entreprenörer och eventuellt en del nyanställningar och sommarvikarier som får möjlighet att fortsätta under vintern. Hur som helst blir det väldigt många nya medarbetare som kommer in samtidigt och ska göra det här under en begränsad tid, vilket innebär en utmaning i sig: – På kort tid ska vi försöka skapa en effektiv organisation, egentligen från ingenting. Det kommer innebära många nya medarbetare som verkar i en ny miljö i nya arbetsgrupper där roller och relationer måste fungera från start för att vi ska lyckas, det kommer kräva ett enormt fokus där vi alla jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål. Och här blir pandemisituationen en extra utmaning: vi får inte samma chans att svetsa ihop det här laget.

Och alldeles enkelt blir det inte att hitta personal. Exempelvis har erfarenheter de senaste åren visat att roller som mekaniker och elektriker, där konkurrensen på marknaden överlag är stenhård, är jättesvåra att fylla. Till det kommer exempelvis geologer och gruvplanerare, som kräver särskild erfarenhet för att planeringen av gruvan ska bli rätt från början. – Vill man vara med och starta upp en gruva från början och verkligen få möjlighet att vara med och påverka hur verksamheten byggs upp, då är det här chansen. Det kommer att bli en utmaning men det är samtidigt en jättechans att utvecklas, säger Niclas Svanelöv.