Markus Petäjäniemi blir ny marknadsdirektör i LKAB

5 november 2010

Markus Petäjäniemi, född 1959, har utsett till ny marknadsdirektör (Senior Vice President Sales & Marketing) i LKAB från den 1 december 2010. Han blir då ansvarig för divisionen Sales & Marketing i LKAB-koncernen och rapporterar direkt till vd Lars-Eric Aaro. Placeringsorten är Luleå.

Markus efterträder Lars-Eric Aaro som sedan han tillträdde som vd och koncernchef den 1 januari 2010 även har arbetat som tf marknadsdirektör.
– Jag är mycket glad över att välkomna Markus Petäjäniemi som marknadsdirektör och medlem av koncernledningen, säger Lars-Eric Aaro. Nu kommer jag att fullt ut kunna ägna mig åt VD-jobbet och arbetet med den tillväxtstrategi som styrelsen har beslutat om. LKAB skall öka sin produktion av högkvalitativa järnmalmsprodukter med cirka 30 procent de närmaste åren, till en årskapacitet på 35-40 miljoner ton.

Utnämningen förändrar inget i LKABs organisationsstruktur. Sales & Marketing Division består av drygt 20 personer, inklusive nedanstående försäljningschefer som rapporterar direkt till Markus Petäjäniemi:

Johan Heyden, Vice President Marketing Northwestern Europe, med försäljningskontor i Luleå.
Göran Ottosson, Vice President Marketing Continental Europe, med försäljningskontor i Essen och Bryssel.
Stig Nordlund, Vice President Marketing MENA and Asia, med försäljningskontor i Singapore.

Markus är civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik och tog examen 1985 vid dåvarande Luleå Tekniska Högskola. Familjen består av sambon Lena Johansson och fyra vuxna barn. Han kommer närmast från befattningen som vd för industrimineralverksamheten (Minelco AB) inom LKAB.
Markus anställdes hos LKAB i september 2005 och kom då närmast från befattningen som försäljningschef för Norden inom Athos Origin/WM-Data. Han har varit chef för avdelningen Logistik & Infrastruktur och hade då ansvaret för flera av de stora miljardinvesteringar i logistik som LKAB de senaste åren har genomfört i Malmfälten och Narvik.

Kontaktpersoner:
Lars-Eric Aaro, tel 070-373 81 06.
Markus Petäjäniemi, tel 070-342 11 82.

Med vänlig hälsning
Lotta Fogde
Kommunikationsdirektör LKAB
Tel 070-373 81 70