Marknaden återhämtar sig

4 oktober 2017

Den globala konjunkturen är fortsatt mycket god och många av världens börser står på rekordhöga nivåer. Järnmalmspriserna har nära fördubblats sedan slutet av 2015. Markus Petäjäniemi, försäljnings- och logistikdirektör på LKAB, pekar på ett land som den huvudsakliga regulatorn för hela världsmarknaden.

Under 2015 började järnmalmspriserna rasa från rekordnivåer åren innan. På senhösten samma år stod priserna på nivåer runt hälften av vad de är idag och priset bottnade på under 40 dollar per ton. Det ledde till ett behov av stora omställningar för LKAB men läget var inte så mycket bättre för andra stora järnmalmsproducenter även om lågkostnadsproducenterna hade större andrum.– Det finns idag inga tecken på att vi i närtid kommer hamna kring de extremt låga prisnivåer som rådde då. Flertalet lågkostnadsproducenter kom under 2015 igång med projekt i främst Australien och när volymerna började nå marknaden såg vi en kraftig rekyl nedåt samtidigt som Kinas import av järnmalm stagnerade, säger Markus Petäjäniemi.

Stålmarknaden är starkare nu

Det underliggande järnmalmspriset är lika med IODEX, iron ore index, eller järnmalmsindex på svenska, och indikerar ett pris för 62-procentig järnmalmsfines levererat till hamnarna i norra Kina. I skrivande stund står priset på 62 dollar per ton men har pendlat mellan 55 och 75 dollar per ton under de senaste månaderna.– I början av året drevs priserna upp ordentligt, delvis på grund av presidentvalet i USA och Donald Trumps löften om stora infrastruktursatsningar. Dessa satsningar i USA har vi ju inte sett ännu men optimismen finns där. Fundamentala saker som också påverkat är att stålmarknaden är starkare nu än för ett år sedan.

Miljökrav har också gjort att flertalet stålverk har tvingats stoppa produktionen i sina induktionsugnar och vissa sinterverk i Kina. Därför ökar också behovet av råjärn från masugnar lika de många av LKAB:s kunder använder. Kina står fortfarande för hälften av all stålproduktion i världen.– Den kinesiska inhemska produktionen av järnmalm fungerar som en regulatorventil. När järnmalmspriserna går upp så ökar man produktionen och när de blir låga är det för Kina mer värt att importera, främst från Australien.

LKAB står starkt idag

LKAB processar huvudsakligen järnmalmen till kulsinter, även kallat pellets, och många av kunderna har varit med bolaget i decennier. Idag säljs allt som produceras.– Det råder stor brist på våra produkter idag. Särskilt efter den tragiska dammolyckan i Brasilien vilket helt har stoppat bolaget Samarcos pelletsproduktion och det ser inte ut att komma igång på åtminstone ett år. Även pelletspremierna har gått upp avsevärt, 30-45 procent, sedan i våras. Det finns inte mycket som tyder på att detta kommer att ändras på kort sikt. Brasilianska Vale kommer starta några gamla pelletsverk men de flesta konkurrenter satsar i huvudsak på fines.– LKAB står starkt idag. Vi har bra och efterfrågade produkter. Utmaningen för oss ligger i att behålla kvaliteten och öka produktionen, det är det enda sättet att motverka den svajiga marknaden. Vi har fått mer andrum i vårt omställnings­arbete för framtiden.