Malmtåg med ecodriving spar energi och miljö

22 augusti 2011

LKAB investerar i ny teknik för tågstyrning som gör malmtransporterna upp till 20 procent energisnålare och dessutom underlättar för maximalt utnyttjande av Malmbanan mellan Riksgränsen och Luleå.

LKAB investerar i ny teknik för tågstyrning som gör malmtransporterna upp till 20 procent energisnålare och dessutom underlättar för maximalt utnyttjande av Malmbanan mellan Riksgränsen och Luleå.

Systemet heter Cato, och investeringen på omkring 50 miljoner kronor sker i samarbete med Trafikverket.
Cato, Computer Added Train Operation, är ett datorbaserat system som styr tågrörelser, hastighet och inbromsning av tåg för att åstadkomma optimal körning inom angiven tågtidtabell. Systemet tar hänsyn till möten med andra tåg, tidtabeller mm.

Snålare

Med en mjukare körning av malmtågen minskar energianvändningen ytterligare samtidigt som slitage på bromsar, hjul och räls minskar. Malmtågens lok (IORE) är redan idag försedda med teknik för energiåtervinning. När tågen motorbromsar fungerar motorerna som generatorer. Det är särskilt värdefullt i den kraftiga utförslutningen på sträckan Riksgränsen – Narvik. Även på sträckan Malmberget- Luleå finns stora energivinster att hämta. Besparingspotentialen är närmare 12 miljoner kr per år.

Punktligare

Systemet ökar även punktligheten i malmtågens trafik vilket minskar störningarna på Malmbanan. Därmed kan kapaciteten för malmtrafiken utnyttjas bättre.
Cato-systemet består av en dator och en display som installeras i lokhytten på varje tåg och en centraldator som kan kommunicera med Trafikverkets system för signalgivning, tågföring och kommunikationsutrustning. Trafikverket installerar ett motsvarande system, som även kommer att vara öppet för andra operatörer.

Samarbete

Systemutvecklingen av Cato inleddes år 2000 och har bedrivits i samarbete med Transrail AB och Trafikverket. Provdrift av Cato har gjorts med ett av LKAB:s IORE lok på Malmbanan.
För att nå LKAB:s tillväxtmål måste kapaciteten på Malmbanan i ett första steg öka till 40 miljoner ton år 2015. Införandet av CATO är en pusselbit för att nå dit.

För ytterligare frågor, Kontakta:
Göran Heikkilä, LKAB Malmtrafik tel + 46 980 71 000

Bildtext, Fig:
Via centraldatorn beräknas i varje ögonblick exakt hur fort malmtåget behöver köra för att nå ändstationen i rätt tid med så få stopp som möjligt. Informationen visas för lokföraren via displayen i lokhytten.

Bild 2: (IORE_MG_7098_2.jpg + IORE_MG_7402_2.jpg)
Malmtågen är blodomloppet i LKAB:s logistik. Med ny datateknik kan man optimera både tågtrafiken och körsättet. Malmtåg med ecodriving kan spara pengar och miljö.
Foto: Fredric Alm LKAB

Bild 3: IoreCato04)
Klas Beyron, lokförare på Malmbanan: – Energiåtervinningen när vi motorbromsar tågen kan utnyttjas så mycket att malmtågen drar minimalt med energi. Det nya systemet Cato finns på den lilla displayen och blir ett stöd till den personliga erfarenheten, säger han.
Foto: Mauritz Magnusson LKAB