Majoritet positivt inställda till samhällsomvandlingarna

15 november 2017
Diagram

Över 80 procent av medborgarna i Kiruna och Gällivare har ganska eller mycket högt förtroende för LKAB:s förmåga att ta ansvar i samhällsomvandlingarna, de visar LKAB:s årliga undersökning.

– Det gläder mig att många Malmfältsbor har högt förtroende för oss, det är ett kvitto på att vi gör rätt saker och tar vårt ansvar, säger Stefan Hämäläinen, direktör LKAB:s samhällsomvandlingar.

Sedan år 2009 genomför opinionsinstitutet Sifo en årlig undersökning för LKAB:s räkning. Anledningen är att få kännedom om hur allmänheten upplever bolaget och dess verksamheter, framförallt samhällsomvandlingen. Över tid har siffrorna nästintill varit oförändrade med en positiv trend uppåt, och i årets undersökning står förtroendesiffrorna lika högt som tidigare.

– Att vi trots byggstök och avvecklingsområden lyckas behålla högt förtroende i samhället känns som ett bevis på att både Kiruna- och Gällivarebor tror på samhällsomvandlingarna, säger Dan Johansson, chef för samhällsomvandlingen i Malmberget på LKAB.

En viktig fråga för LKAB att få svar på är om de som bor i Kiruna och Gällivare är positivt eller negativt inställda till omvandlingarna. Resultatet visar att majoriteten är positiva. Gällivareborna är något mer positiva än vad Kirunaborna är, 79 procent i motsvarighet till 60 procent.

– Samhällsomvandlingen har kommit längre i Gällivare än i Kiruna, men har också pågått betydligt längre där. Det byggs mer i Gällivare i dagsläget än vad det gör i Kiruna. Det kan vara en orsak till att fler Gällivarebor är positiva till samhällsomvandlingen, säger Stefan Hämäläinen.

Till dem som svarar att de är negativt inställda till samhällsomvandlingen ställs en följdfråga om de trots sin inställning kan acceptera att samhällsomvandlingarna genomförs. Där svarar över 95 procent att de ändå accepterar att förändringarna sker.

– Att majoriteten av de tillfrågade är positiva, acceptansen hög och att vi har starka förtroendesiffror är något vi ska sträva efter att behålla genom hela förändringsprocessen, så att alla känner sig trygg på vägen, säger Joakim Björnström, chef för samhällsomvandlingen i Kiruna på LKAB.

Det är inte bara förtroendet som ökat utan även kännedomen om samhällsomvandlingarna ökar i hela regionen. 84 procent i Gällivare och 79 procent i Kiruna svarar att de känner till samhällsomvandlingarna ganska eller mycket bra. Siffrorna är något lägre i övriga länet där 59 procent svarar att de känner till samhällsomvandlingarna ganska eller mycket bra.

– Vi har förbättrat vår kommunikation gentemot berörda parter avsevärt. Våra medarbetare har i större utsträckning personliga dialoger med de som ska flytta och vi har fler digitala verktyg som förenklar kommunikationen. Här strävar vi ständigt efter att bli bättre, avslutar Joakim Björnström.