Magnus Backe blir ny områdeschef för järnmalmsverksamheten i Kiruna

27 mars 2020

Magnus Backe tillträder som ny områdeschef för järnmalmsverksamheten i Kiruna. Magnus Backe arbetar idag som gruvchef för Renströmsgruvan, Sveriges djupaste underjordsgruva i Bolidens regi.

Magnus Backe Eventvecka 2019.jpg

– Jag är glad att kunna hälsa Magnus Backe välkommen som ny områdeschef. Kirunaverksamheten står inför stora utmaningar men även möjligheter. Magnus Backe kommer att ha en betydande roll i arbetet med att bygga ett långsiktigt hållbart LKAB, säger Michael Palo, direktör för Affärsområde Järnmalm. 

Magnus Backe är idag gruvchef för Renströmsgruvan, en komplexmalmsgruva i Bolidens regi. Backe har arbetat på Boliden sedan 2017 och dessförinnan var han verksam som verkställande direktör på MCC AB i Kiruna. – Det känns jätteroligt att få vara med på resan som LKAB påbörjat. Läget är tuffare just nu men framtiden är fortfarande i fokus. Det här är en möjlighet – att få vara en del av en lösning, säger Magnus Backe.      

Magnus Backe har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Luleå Tekniska Universitet och har sedan avlagd examen haft olika roller och befattningar inom gruvsektorn, bland annat som utvecklingsingenjör på LKAB. – Jag har gjort mina examensarbeten på LKAB och sommarjobbat på den gamla krossnivån, på nivå 814, under fem somrar. Jag är född och uppvuxen i Kiruna och har alltid känt en stolthet över LKAB. Därför känns det så bra att komma tillbaka till LKAB och Malmfälten, säger Magnus Backe.

Att det blev just gruvsektorn var ingen självklarhet men intresset och fascinationen för gruvbrytning, och framförallt gruvbrytning på stora djup, var det som lockade med branschen. – Att arbeta inom gruvindustrin är att vara en del av en större lösning därför att malmen skapar ett så stort mervärde, lokalt och globalt. Det handlar om att anpassa verksamheten eftersom vi verkar i en cyklisk bransch samtidigt som vi långsiktigt måste säkra gruvbrytningen och förmågan att leverera produkter. Det är både utmanande och inspirerande, säger Magnus Backe.

Magnus Backe kommer från en tjänst där både företags- och säkerhetskultur utgör viktiga delar av verksamheten. – Det är viktiga frågor för mig och något som jag tar med mig till LKAB. Mycket bottnar i att visa omtanke för varandra och att bry sig om sina kollegor. För det krävs både mod och ansvar, säger Magnus Backe.  

Magnus Backe tillträder tjänsten som områdeschef för Kirunaverksamheten den 1 augusti.