Per Landström ny medlem i LKAB:s koncernledning

26 januari 2024

Per Landström tillträder som direktör för enheten för Strategi och affärsutveckling och ingår därmed i LKAB:s koncernledning från den 1 februari 2024.

Per Landström. Foto: Mikael Martinsson.

Per Landström kommer närmast från tjänsten som stabschef för inköp och ekonomi på affärsområde Järnmalm. Innan dess har han varit ekonomichef på affärsområdet men har under ca 20 år inom gruvindustrin också arbetat bland annat på Boliden och Metso, huvudsakligen inom områdena ekonomi och inköp.

Jenny Greberg, som varit tillförordnad direktör på enheten sedan november 2023, återgår till sin tidigare tjänst som teknikchef på enheten Strategi och affärsutveckling.