Lyckad infoträff på LKAB:s informationskontor i Kiruna

20 september 2011

I måndags kväll bjöd LKAB in allmänheten till en infoträff på LKAB:s informationskontor i Kiruna. Det blev ett lyckat arrangemang där dammen över Luossajärvi stod på dagordningen.

Från LKAB fanns Mikael Westerlund, planeringschef avdelning Samhällsomvandling, projektledaren Pia Lindholm och delprojektledaren Tjabba Nordanfjäll på plats för att informera om dammbygget och svara på Kirunabornas frågor.
Trion började med att förklara att LKAB bygger dammen för att säkerställa fortsatt brytning norrut i malmkroppen. Arbetet med dammen började under sommaren. Sjön har delats i två delar och nu ska den södra sidan tömmas på vatten. Men först måste en stålspont slås ned i dammen. Arbetet med spontningen startar i oktober och pågår i två till tre veckor. Eftersom spontningen orsakar visst buller kommer arbetet utföras under dagtid. Efter spontningen startar tömningen. Till våren, när snön smälter undan, har Luossajärvis vattenspegel krympt med en tredjedel.

Vart flyttas vattnet från sjön, var en av frågorna som dök upp. Tjabba Nordanfjäll förklarade att man pumpar över de fyra första metrarna till den norra delen av sjön, det vill säga den delen av sjön som inte torrläggs. Resten av vattnet pumpas ut till LKAB:s sandmagasin bakom Kiirunavaara.

Vad händer med området när det är torrlagt, frågade någon. Mikael Westerlund förklarade att LKAB ska fylla ut området och efterbehandla det med växtlighet så att det kommer att se ut som området mellan staden och LKAB:s kontorsbyggnad, där man tidigare har torrlagt en del av sjön.

Hur ska man ta sig till sjön från södra sidan i framtiden, var en annan fråga som kom upp. Där är svaret att LKAB och kommunen kommer att titta på hur åtkomsten till sjön kan lösas i framtiden. Tillsvidare går det endast att nå sjön från den norra sidan. Pia Lindholm berättade att skotertrafik ansluter till Ädnamvaaraleden via skoterleden från Luossavaara. Den nya friluftsbron norr om Luossajärvi, som invigdes i helgen, gör det möjligt att åter nå Ädnamvaaraleden – både sommar och vintertid. Under vintern får skidåkare och skoteråkare samsas, sida vid sida, över den nya träbron.

Kommer man att kunna vistas på sjön under vintern, var också en fråga som ställdes. Pia Lindholm förklarade att delar av sjön kan komma att spärras av under kommande vinter. Detta på grund av att arbetet med dammbygget kan orsaka svaga isar.