Lyckad husflytt i Malmberget

26 juli 2017

I dag har huset på Östgötavägen 7, i Malmberget flyttats, en flytt som gick smidigt och friktionsfritt. Transporten startade på utsatt tid klockan nio. Efter ett par timmar och sju kilometers färdväg var huset på plats i Koskullskulle. 

Husen i Malmberget flyttas för att säkra gruvans framtid. Gruvan måste ta mark i anspråk eftersom LKAB inte bryter malm under där människor bor eller vistas. LKAB vill också bevara de kulturhistoriska byggnaderna och kan samtidigt erbjuda bostäder med en lägre hyresavgift än i nybyggda hus.Totalt ska 30 bostadshus flyttas till Koskullskulle. I år flyttas elva bostadshus och nästa år fem hus. Därtill kommer att antal mindre förrådsbyggnader. Ett helt nytt bostadsområde byggs upp med 86 bostäder. Husen har placerats på liknande vis som tidigare, det är generösa utrymmen mellan husen, allt för att byggnaderna ska komma till sin rätt.