Lyckad flyttled för renarna

30 januari 2018

Inför etableringen av gruvverksamheten i Mertainen, tre mil sydost om Kiruna, genomförde LKAB ett antal åtgärder för att försöka minska påverkan på rennäringen i området. En av åtgärderna är finansieringen av ekodukten över väg E10.

LKAB:s industriområde och den breddade vägen skär av renarnas naturliga vandringsvägar och en gammal flyttled. Därför behövs en ny led. Ekodukten färdigställdes 2016 av Trafikverket och placering och utformning av bron har skett i nära samråd med Gabna och Laevas samebyar. Genom ekodukten får renarna en egen bro över vägen och kan korsa den säkert. Långa viltstängsel hägnar in E10 från båda sidor och har byggts så att de kan leda upp renar och vilt över ekodukten. Även uppsamlingshagar har iordningsställt för att säkerställa ekoduktens användning och funktion. – Hade inte ekodukten kommit hade vi inte kunnat använda vår flyttled för renarna. Jag kände mig som en del av det här samhället när jag tog mina renar över den. Det är viktigt för oss att vi får vara med och vara en del av utvecklingen. En gruvverksamhet är aldrig bra för rennäringen. Men lösningen för flyttleden är en riktigt bra lösning, säger Lars-Ante Kuhmunen, Gabna sameby.

Ekodukten är 50 meter bred, 34 meter lång och 7 meter hög. Det gör den till Sveriges hittills största ekodukt. Flera positiva omdömen har kommit in sedan ekodukten byggdes. Förutom att samebyarna har fört sina renar över bron har också vilt i olika storlekar, från älgar till grodor, setts passera.