LKAB:s Stefan Savonen tar plats i Regeringens strategiska samverkansprogram

13 februari 2020
Man med glasögon.
Stefan Savonen, chef för energi och klimat på LKAB. Foto: Ninni Andersson/RK

Stefan Savonen, chef för energi och klimat på LKAB, är en av de experter och sakkunniga som utsetts att vara med i Regeringens strategiska samverkansprogram för Näringslivets klimatomställning – med uppdrag att göra skillnad för Sverige och världen! 

Som en del av samverkansgruppen för Näringslivets klimatomställning är uppgiften bland annat att identifiera utmaningar, behov och möjligheter för samverkan, prioritera viktiga områden för gemensam kraftsamling samt bidra till att pågående insatser görs mer effektiva och kraftfulla. Samverkansgruppen har även möjlighet att ge input till Regeringen kring till exempel policy- och regulatoriska förändringar som skulle möjliggöra ökad innovationskraft inom specifikaområden.– LKAB:s ambitiösa omställningsarbete, med de strategiska samverkansprojekten som Hybrit, SUM, REEMap och andra initiativ, gör att vi är en föregångare i omställningen till ett klimatneutralt näringsliv. Erfarenheterna vi skaffar oss från dessa kan vi dela med oss av i samverkansprogrammet för att möjliggöra en snabbare omställning, säger Stefan Savonen om LKAB:s roll i programmet. 

Näringslivets klimatomställning är ett av Regeringens fyra strategiska samverkansprogram – de övriga är Näringslivets digitala omställning, Hälsa och life science och Kompetensförsörjning och livslångt lärande – som ska samla näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer för att tillsammans arbeta för att möta de stora samhällsutmaningarna och bidra till svensk konkurrenskraft.  

Foto: Ninni Andersson/RK