LKAB:s falkar slår ned i Luleå

27 mars 2017

Missade du bildspelet och föredraget om falkinventeringen i Norrbotten 2016? Då för du en ny chans att lyssna och se.

Den 4 april hålls föredraget i Vetenskapens Hus i Luleå igen. Berth-Ove Lindström, Norrbotten ornitologiska förening och Projekt Pilgrimsfalk redogör för fjolårets summering av falk- och rovdjursinventeringen i Norrbotten samt för samarbetet med LKAB under fem år.

Samarbetet har gjort en omfattande kunskapsinhämtning möjlig och Berth-Ove visar ett imponerande bildspel från LKAB och länet. Pilgrimsfalken har visats sig trivas i LKAB:s gamla klippbranter.