LKAB:s Bolagshotell kan inte flyttas

23 mars 2018
LKAB:s Bolagshotell
LKAB:s Bolagshotell måste avvecklas eftersom byggnaden inte går att flytta. Foto: Fredric Alm

Nu är de omfattande undersökningarna av Bolagshotellet avslutade. Resultatet är dessvärre entydigt. En flytt av byggnaden är inte möjlig. – Det är med ett väldigt tungt hjärta som vi måste konstatera att vi inte kan flytta Bolagshotellet, säger Tjabba Nordanfjäll, senior projektledare med ansvar för flytten av kulturbyggnader vid LKAB. 

LKAB:s Bolagshotell, som uppfördes år 1901, har en rik historia. Med dess speciella arkitektur och trevliga bemötande har Bolagshotellet kommit att bli en väldigt speciell byggnad för många av besökarna. Inte minst har Bolagshotellet blivit en viktig del av Kirunas stadsbild. – Det är onekligen en symbolisk byggnad som är starkt förknippad med LKAB och Kiruna. På sätt och vis är Bolagshotellet en symbol för vår gemensamma historia. Därför är det så ledsamt att inte kunna genomföra flytten som vi arbetet så hårt för, säger Tjabba Nordanfjäll.     

Bolagshotellet ritades i likhet med många andra byggnader från samma tidsepok av Gustaf Wickman. Arkitekturen, den klara gula färgen och den frisliknande fjällpanelen närmast takfoten gör byggnaden till något alldeles speciellt. Trots att flera påbyggnader har tillkommit genom åren har ursprungstanken bibehållits. Det är emellertid påbyggnaderna som gör en flytt av hotellet omöjlig. – Vi har gjort allt vi kunnat och hela tiden arbetat för en flytt men nu, när de sista undersökningarna är avslutade, kan vi inte ta något annat beslut än att avveckla byggnaden. Det finns helt enkelt inget alternativ, säger Tjabba Nordanfjäll. De kompletterande undersökningarna av byggnaden inleddes under sommaren 2017 eftersom dokumentationsunderlaget, i relation till byggnadens konstruktion, var bristfällig. Det fanns nämligen inga kompletta ritningar över byggnadsförändringarna som tillkommit genom åren. Därför inleddes en omfattande undersökning av byggnaden, något som inte kunde genomföras förrän grunden grävts ur. – In i det sista har vi hoppats på att hitta en lösning men samtliga undersökningar visar på att det inte är genomförbart. Om vi skulle flytta hotellet finns en överhängande risk för personskador, vilket vi aldrig kan riskera. Säkerheten för våra medarbetare och leverantörer går alltid först! Säger Tjabba Nordanfjäll. 

Till Lotten Erikssons gata 24, uppkallad efter Bolagshotellets första föreståndarinna, skulle Bolagshotellet enligt plan flyttas under året. Nu utreder LKAB alternativa lösningar på platsen där Bolagshotellet skulle stå.  – Att flytta hotellet med den kultur, historia och de minnen som omger byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde – för LKAB men även för Kiruna. Med en stor sorg och en efterföljande saknad måste vi nu alltså avveckla byggnaden, säger Tjabba Nordanfjäll.

 

JOSEFINE EJEMALM