LKAB:s bärgnings-och röjningsstyrka

28 februari 2018

I ur och skur, sommar som vinter och 365 dagar om året trafikeras Malmbanan. Det ställer krav på en hög tillgänglighet och en stor kompetens. – Vår uppgift är att röja banan för att få den farbar så fort som möjligt, säger Lars Örhem, beredare vid LKAB Malmtrafik som ingår i LKAB:s bärgnings- och röjningsstyrka.

I händelse av störningar längs Malmbanan, från Riksgränsen i norr till Luleå i söder, är LKAB Malmtrafiks bärgnings- och röjningsstyrka redo att rycka ut och komma till undsättning. Gruppen har till uppgift att bistå LKAB Malmtrafik och övriga aktörer längs hela Malmbanan med hjälp i händelse av störningar längs spåret. Det är ett uppdrag som ställer krav på ett stort engagemang, nytänkande och ansvar.– När vi blir inkallade kan det handla om ett lok som spårat ur eller om vagn som har hoppat ur, säger Christoph Domay, underhållsingenjör vid LKAB Malmtrafik som ingår i bärnings- och röjningsstyrkan.

LKAB:s bärnings-och röjningsstyrka finns både i Kiruna och Malmberget. Gruppen fungerar på sätt och vis som en intern räddningstjänst, för röjning – inte räddning, och finns alltid tillgängliga för att garantera en hög tillgänglighet på Malmbanan.– Vi har en beredskapsvecka vardera men om det händer något är man inte ensam, vi hjälps alltid åt med att lösa problemen. En stor trygghet för gruppen är att många av medarbetarna har en lång erfarenhet och stor kunskap om bärnings-och röjningsarbete. Det betyder otroligt mycket, säger Christoph Domay.Och det är just erfarenhet som är viktigt att packa med sig när larmet går.– Jag har jobbat med det här länge och kan definitivt säga att ingen händelse är den andra lik. Det kan handla om större eller mindre händelse som tar alltifrån en timma till två veckor att lösa, säger Lars Örhem.

När något inträffar längs Malmbanan, när ett lok spårar ur eller när vagnar går sönder är det alltid Trafikverket som inledningsvis samordnar insatserna. Trafikverket är ytterst ansvarig med utser en olycksplatsansvarig. Vid fler tillfällen än Lars Örhem minns har han agerat bärgningsledare.– Som ansvarig för insatsen handlar det om att samordna och delegera uppgifter. Alla aktörer har ett intresse av att bärgnings- och röjningsarbetet går så snabbt som möjligt men vi får aldrig någonsin tumma på säkerheten, som är viktigast – i alla lägen, säger Lars Örhem.

Att reda upp olycksfall längs Malmbanan kan vara ett komplext pussel att lägga men styrkan är väl rustade. I lok- och vagnsverkstadens lokaler finns både vagnar, domkrafter och övriga hjälpmedel redo.– Vi har en hel del utrustning färdigpackat, hydrauliska domkrafter, vajrar, block och två hjälpvagnar som är utrustade med allt från hacka och spade till mikrovågsugn, säger Christoph Domay.Tack och lov är det stora urspårningarna och olyckorna relativt få men samma principer gäller vid alla insatser.– Först och främst tar vi hand om varandra. Ingen ska skada sig på jobbet. Det är tuffa förhållanden vi kan behöva jobba i, då är det viktigt att man bryr sig om sina kollegor extra mycket, säger Lars Örhem. 

FAKTA