LKAB:s åtgärder gällande covid-19

17 mars 2020

LKAB följer utvecklingen och rekommendationerna från myndigheterna i respektive land och region noga och tar beslut därefter. Vi har utlyst ett så kallat krisledningsläge vilket i korthet innebär att koncernledningen möts dagligen och kan fatta snabba beslut anpassat efter ny information.

Vi arbetar inom LKAB enligt två parallella principer:

  1. Vi ska ta vårt samhällsansvar genom att säkerställa att vi kan ha verksamhet samtidigt som vi vidtar åtgärder för att bromsa smittspridningen. Genom detta minskar vi belastningen på vården samtidigt som vi bidrar till samhällsekonomin genom att fortsätta producera.
  2. Skydda känsliga individer som riskerar att bli svårt sjuka genom att se till att de inte utsätts för smitta – här gäller individuella riskbedömningar och individuella åtgärder. God handhygien är viktigt och gäller alla. 

LKAB anpassar löpande nivån på rekommendationer. Att försöka fördröja smittspridning för att på det viset minska trycket på sjukvården är ett viktigt led i vårt samhällsansvar. 

Som leverantör till LKAB är rekommendationen att ständigt hålla sig uppdaterad om läget från myndigheter i respektive land och region. Leverantörer kan också vända sig med frågor till sin kontaktperson kring lokala förutsättningar eller till leverantorsgruppen@lkab.com