LKAB Wassara firar 30 år!

16 oktober 2018
Maskin i gruvmiljö.
Idag borras raka hål om upp till 55 meter i kransar som sedan skjuts för att bryta järnmalmen.

LKAB Wassara fyller jämnt. Bolaget, som till hundra procent är ägt av LKAB, har under tre decennier levererat spjutspetsteknologi till komplexa borrprojekt världen över.

Från Japan i öster till USA i väster, den malmfältsutvecklade innovationen är idag ett välkänt varumärke i borrbranschen. Ungefär hälften av bolagets försäljning går till den externa marknaden medan andra halvan går till LKAB. Själva hjärtat i Wassara-tekniken är en borrhammare som drivs av vatten till skillnad från konventionell teknik med komprimerad luft. Den vattendrivna tekniken ger en rad fördelar såsom en i princip dammfri miljö, möjlighet att borra långa raka hål, en hög energieffektivitet och en liten påverkan på omgivningen.

Wassaratekniken har sitt ursprung under 1980-talets början. 1988 bildades bolaget som ”G-drill” men kom sedermera att byta namn till LKAB Wassara. De senaste åren har hammaren använts i flertalet välkända projekt, inte minst vid Nya Slussen och Gamla stan i Stockholm, vilka vi tidigare berättat om i LKAB Framtid.– Wassara-tekniken har varit ett viktigt historiskt innovationssteg för LKAB. Den har gjort att vi kunnat bryta malmen betydligt mer effektivt. Nu letar sig gruvorna djupare ner och här kommer nästa tekniska innovation att bli lika viktig för den framtida gruvdriften, säger Peter Söderman, vd på LKAB Wassara.

Nästa stora steg för LKAB Wassara är styrd borrning med coil; en skarvlös borrteknik där borrstålet är upplindat på en trumma istället för lösa borrör. Med den tekniken ges möjligheten att borra längre hål samt att borra styrda, ”krökta” hål istället för raka, vilket ger högre malm­utbyte. Coil-tekniken finns redan inom bland annat olja- och gasbranschen men LKAB Wassara har stora förhoppningar om att vattendriven coil-borrning kommer bli en viktig pusselbit för att bryta järnmalm kostnadseffektivt i framtiden.

När bolaget nu fyller 30 år skulle man kunna tro att försäljningen drivs av sig själv. Nej, så enkelt är det inte, enligt Peter Söderman, som idag arbetar som verkställande direktör på kontoret i Huddinge.– Vi har bra produkter som är mycket väl lämpade inom en rad olika borrapplikationer men konkurrensen på marknaden, både med konventionell teknik och nya aktörer inom vattendriven borrning, tvingar oss att ständigt bli bättre, säger Peter Söderman och fortsätter:– För att kunna öka vår försäljning måste vi ha hög kvalitet, produkter i absoluta framkant, hög leveranssäkerhet och konkurrenskraftiga priser. Vi är väl rustade inom vissa områden och kan bli bättre på andra, det gäller att vara på tårna hela tiden.