LKAB trycker på för rättvisa regler om koldioxid

20 juni 2017
Industribyggnad
LKAB:s pelletsverk Mk3 i Malmberget producerar järnmalmspellets med ett av världens lägsta utsläpp av koldioxid.

BRYSSEL: LKAB trycker på för att LKAB:s koldioxidsnåla pellets skall bli rättvist behandlade i EU:s regler om koldioxid, utsläppsrätter och arbete för minskade utsläpp.

I en artikel i Bloombergs pekar LKAB på att de nuvarande reglerna faktiskt motverkar syftet med att minska utsläppen av klimatpåverkande ämnen.

– LKAB:s klimatsmarta pellets borde hamna i samma jämförelsegrupp som stålverk i Europa som tillverkar egen pellets eller sinter. Så är det inte idag, säger Stefan Savonen, chef för energi och klimat vid LKAB, i artikeln från Bloomberg.

Stefan Savonen, chef för energi och klimat vid LKAB

En jämförelse kan göras med ståltillverkare i Europa som gör sinter av i huvudsak sinterfines eller pellets vid stålverken. De får gratis tilldelning av utsläppsrätter motsvarande 171 kilo koldioxid per ton. LKAB får motsvarande 30,7 kilo koldioxid per ton pellets. Skillnaden är närmare sex gånger.

LKAB har tidigare pekat på skillnaderna i jämförelsen Carbon Footprint där miljöfördelarna demonstreras tydligt mellan LKAB:s pellets och olika sinterblandningar vid stålverken i Europa.

– Vi vill bara ha en rättvis bedömning och hamna i samma jämförelsegrupp. På så sätt skulle vi och den europeiska stålindustrin kunna göra ännu mer för miljön, säger Stefan Savonen.