LKAB testar alternativa reningsmetoder

23 maj 2018
Två personer.
Mikael Stålnacke och Mattias Ylipää deltar i projektgruppen som ska testa olika tekniker för rening.

En ny reningsmetod kan göra det möjligt att minimera utsläpp till vatten från LKAB:s gruvverksamhet i Svappavaara. Just nu testas två olika tekniker.

När LKAB startade gruvbrytning i det gamla dagbrottet Leveäniemi i Svappavaara fick bolaget ett tillstånd med krav på fortsatt utredning avseende utsläpp till vatten, bland annat sulfat. Utredningen ska presenteras till mark- och miljödomstolen under kvartal fyra 2019.

– Vi testar just nu två olika tekniker för rening. Det handlar om att rena sulfat från malm, som kommer in i processvattnet och även i gruvan. En teknik är att fälla ut sulfat genom att tillsätta kemikalier. Vi omvandlar löst form till fast form, sulfatet fälls ut likt ett gips och kan sedan plockas bort, säger Liselotte Olausson, utvecklingsingenjör på LKAB.En annan teknik är membranfiltrering där olika ämnen separeras ur processvattnet. Det är en filtrering som i slutändan ger en bättre pellets.-Genom att optimera filtrering får vi bort mineraler som påverkar slutprodukten negativt. Vi använder ett filter som är så fint att det separerar joner, säger Mattias Ylipää, forskningsingenjör på LKAB.Genom att filtrera bort ämnen från processvattnet, förändras den kemiska processen.-Då måste vi utreda vad det innebär för vår process. Det är omöjligt att rena utan indirekt eller direkt påverkan, säger Mattias Ylipää.

Testerna kommer att pågå under sex månader och därefter ska arbetet utvärderas. En 10 gånger 30 meter stor anläggning har monterats på plats i Svappavaara.-Vi startade i mars förra året, då visste vi ingenting om sulfatrening. Det är inte så enkelt som det ser ut. Det finns en del tekniker för att rena, men de måste passa vårt klimat och vår process. Dessa metoder kan också förbättra både produktiviteten och kvaliteten i slutprodukten, vår pellets. säger Mikael Stålnacke, projektchef teknik- och processutveckling på LKAB.Försöken som görs i Svappavaara ingår i ett ortsövergripande projekt för att testa och utvärdera olika reningstekniker för LKAB:s processvatten. Förutom sulfat genomförs även tester på rening av kväve och uran. Syftet är att utveckla metoder för att minimera LKAB:s påverkan på vattenmiljön och samtidigt förbättra processvattenkvaliteten med avseende på pelletsproduktionen. Testerna har även varit en viktig del i arbetet med att ta fram underlag för den ansökan om nytt produktionstillstånd för verksamheten i Kiruna som ska lämnas in till mark-och miljödomstolen inom kort.