LKAB startar brytning av nygammal fyndighet i Kiruna

14 oktober 2011

Det handlar om järnmalmsfyndigheten Konsuln som ligger på LKAB:s industriområde i Kiruna och innehåller minst en miljon ton malm. Planen är att börja bryta malmen så fort som möjligt.

Konsuln ligger strax intill den södra delen av Kiirunavaaras 80 meter breda och fyra kilometer långa malmkropp. På 70-talet bedrevs här dagbrott och under 80-talet gick man under jord. Men problem med schakten, marknadsläget och det faktum att malmen hade en hög fosforhalt ledde till att LKAB övergav Konsuln.

I dag är problemen eliminerade. Marknadsläget är fantastiskt och med hjälp av moderna metoder kan malmen renas från fosfor på ett miljövänligt sätt. Planen är att frakta upp malmen från Konsuln med truckar.

– Fyndigheten ligger på vårt eget område. Det betyder att en gruvbrytning i Konsuln inte påverkar omgivningen utanför industriområdet. I Konsuln har vi heller inga spänningar i berget, säger Anders Lindholm, gruvchef på LKAB i Kiruna.

LKAB vet idag inte exakt hur stor fyndigheten är:

– Det vi känner till är att den är på en miljon ton. Nu ska vi titta närmare på den och om det visar sig att det stannar där – eller blir hur stort som helst, säger Lindholm.

Konsuln är en del av Kirunagruvan, vilket innebär att LKAB redan har alla tillstånd som krävs för att återuppta driften. Det förenklar en återstart av gruvan.

– Vi ska komma igång med produktionen fortast möjligt utan att äventyra säkerheten, säger Anders Lindholm.

Läs mer här

Kontaktperson:
Anders Lindholm, gruvchef i Kiruna, 0980-712 60.