LKAB satsar på att nå fler kvinnliga ingenjörer

16 mars 2021
Leveäniemi

Kompetensförsörjningen är avgörande för framtidens LKAB och för möjligheten att realisera den nya strategin. Därför kraftsamlar LKAB för att nå fler kvinnliga ingenjörer till tekniktunga roller inom företaget. – Vi har ett stort kompetensbehov och det behovet fortsätter att växa i takt med att vi ska uppfylla vår strategi. En av flera kritiska nyckelkompetenser är ingenjörer och i linje med LKAB:s jämställdhetsmål ser vi kvinnliga ingenjörer som en viktig grupp för ett ännu mer jämställt LKAB, säger Carina Martinsson, HR-chef för affärsområde Järnmalm.

Female Technical Engineer är ett program för kvinnliga ingenjörsstudenter i slutet av sin utbildning och en unik mötesplats mellan kvinnliga ingenjörsstudenter och svensk industri.  Syfte är att fler kvinnor ska arbeta i tekniktunga roller inom industrin. – För att lösa morgondagens utmaningar måste vi jobba med många olika typer av människor med olika kompetenser och erfarenheter. Samarbetet med Technical Female Engineer är ett viktigt steg i den riktningen och vi ser fram emot att träffa många teknikintresserade kvinnliga ingenjörer som vill vara en del av vår resa mot en koldioxidfri framtid, säger Michael Palo, direktör för affärsområde Järnmalm. – Vi behöver fortsätta förflytta positionerna framåt och jobbar på olika sätt för att skapa ett inkluderande, jämställt och attraktivt LKAB – för alla. Ett sätt är att skapa möjligheter för fler kvinnliga ingenjörer att välja LKAB, säger Carina Martinsson. 

Ansökan till Female Technical Engineer 2021 öppnar den 26 april 2021. Här kan du läsa mer